متخصصان گفتار درمانی

متخصصان گفتار درمانی متخصصانی هستد که به درمان گفتار می پردازند.

  متخصصان گفتار درمانی با گفتار، درمان نمی کنند بلکه گفتار را درمان می کنند.

آسیب شناسان گفتار و زبان که بصورت عامیانه گفتاردرمان نامیده می شوند.

متخصصانی هستند که متخصص ارتباطات انسانی، رشد آن و اختلالات مرتبط با آن هستند.

این متخصصان در سه مقطع تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا فارغ التحصیل از دانشگاههای علوم پزشکی هستند.

در کشورهای دیگر مقاطع تحصیلی فوق لیسانس و دکترا حق ویزیت مراجعان را دارند.

 در ایران هرسه مقطع تحصیلی می توانند پذیرش مراجع داشته باشند.

گفتاردرمان چکاری انجام می دهد؟

متخصصان گفتاردرمانی به بررسی و شناسایی مشکلات گفتار زبان شناخت ارتباط و اختلالات جویدن، بلع و مشکلات ناحیه دهان می پردازند.

متخصصان گفتاردرمانی انواع مشکلات ارتباطی (اختلالات گفتاری، اختلالات زبانی و اختلالات جویدن و بلع) را شناسایی می نمایند.

تولید روانی گفتار لکنت مشکلات گفتاری زبان بیانی زبان دریافتی را ارزیابی و راه حلهای مناسب با آنرا ارایه می نماید.

اختلالات گفتاری شامل اختلالات زیر است

اختلال تولید صداها و حروف:

مشکل در تولید صداها در هجاها یا کلمات و جملات بطوریکه شنونده متوجه نمی شود که فرد چی میگوید.

روانی گفتار:

مشکلاتی مانند لکنت که در آن جریان گفتار قطع می شود و فرد در کلمات گیر می کند یا آنها را تکرا می کند یا صداها را می کشد.

تشدید و مشکلات صوت و صدا

مشکلاتی در بلندی زیر وبمی و کیفیت صدا که فرد شنونده متوجه منظور گوینده نمی شود. این مشکلات ممکن است در گوینده سبب ناراحتی شود.

اختلالات و مشکلات زبان:

مشکلات زبان به دو گروه مشکلات زبان بیانی و زبان دریافتی تقسیم می گردد.

مشکلات زبان دریافتی:

مشکلات فهم و پردازش زبان

مشکلات زبان بیانی:

مشکل در کنار هم قرار دادن کلمات، کمبود واژگان بیانی، ناتوانی در کاربرد کلمات در بافت اجتماعی درست.

اختلالات ارتباطی شناختی:

مشکل داشتن در مهارتهای ارتباطی که شامل حافظه، توجه، درک، سازمانبندی، تنظیم رفتار و حل مسئله می باشد.

دیسفاژیا و مشکلات خوردن و جویدن و بلع:

فرد در خوردن و یا نوشیدن مشکل دارد و هنگام جویدن و بلع سرفه کرده و حالش بهم خورده و غذا را پس می دهد.