مجله صوتی توانبخشی

در مجله صوتی توانبخشی پادکستهای مختلف در مورد توانبخشی کودکان و بزرگسالان را خواهید شنید.

 

تاخیر گفتار و زبان در مجله صوتی توانبخشی

 

تاخیر گفتار چیست؟

 

تاخیر گفتار کودک چیست؟

 

اگر فرزندتان تاخیر گفتار دارد چه باید کرد؟

 

اکولیلیا و راههای کاهش آن

 

اکولیلیا چیست؟و در چه کودکانی دیده می‌شود؟

 

اکولیلیا تاخیری دلایل آن و کنترل اکولیلیا

 

تکنیک من نمیدونم در درمان اکولیلیا

 

تکنیک عبارات و کلمات دقیق در کاهش اکولیلیا

 

تکنیک جای خالی در جمله یا تکرار عبارات برای کاهش اکولیلیا

 

تکنیک پاسخ صحیح برای کنترل اکولیلیا

 

تکنیک عدم تکرار نام کودک فارسی

 

کاردرمانی در مجله صوتی توانبخشی

 

کاردرمانی چه کمکی به فرد میکند؟

 

کاردرمانگران دقیقاچه کارمی‌کنند؟

 

تواناییهای مختلف کودکان در مجله صوتی توانبخشی

 

حیطه شخصی اجتماعی کودک سه ونیم ساله فارسی

 

حیطه حل مسئله کودک سه و نیم ساله

 

تواناییهای کودک سه و نیم ساله در حرکات ظریف

 

حیطه حرکات درشت در کودک سه و نیم ساله

 

حیطه برقراری ارتباط در کودک سه و نیم ساله ترکی

 

تواناییهای کودک سه و نیم ساله یا ۴۲ ماه در حیطه برقراری ارتباط فارسی

 

تواناییهای کودک سه و نیم ساله در حیطه حل مسئله فارسی

 

اتیسم در مجله صوتی توانبخشی

 

تشخیص افتراقی اختلالات گفتار و زبان اتیسم

 

آفازی در مجله صوتی توانبخشی

 

آفازی چیست؟

 

ویژگیهای محرکهای زبانی در درمان آفازی چیست و چگونه انتخاب می شود؟

 

اختلال نوشتاری در اختلالات اکتسابی زبان

 

تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟

 

آنومی یا بازیابی واژگانی

 

ملودیک اینتونشن تراپی یا درمان ملودیک و آهنگین آفازی

 

درمان زبان محور آفازی

 

روش درمان مکمل و افزوده یا AAC