کنون(سال ۱۳۹۶)

  • ارایه برنامه های درمانی مدون و علمی کلینیک محور و خانواده محور و مراجع محور براساس نیاز

  • ارایه خدمات چند تخصصی و کار روی حیطه های متنوع مشکل تا رسیدن به نتیجه مطلوب

  • همکاری با سیستم بیمه های تکمیلی

  • استفاده از آخرین و مدرنترین وسایل آموزشی، توانبخشی و تحریک حسی عصبی و شناختی متناسب با نیاز عزیزان

  • محیطی آرام و لذت بخش برای شما و عزیزانتان

چرا کلینیک گفتاردرمانی تبریز را برای دریافت خدمات انتخاب کنیم؟

گفتاردرمانی تبریز

برای انتخاب کلینیک گفتاردرمانی تبریز دلایل  زیادی را میتوان ارایه نمود. در زیر برخی از مهمترین دلایل این انتخاب را میتوان برشمرد برخی از آنها را ما میتوانیم نام ببریم. چند دلیل دیگر را هم شما به ما بگویید که چرا کلینیک گفتاردرمانی تبریز را برای دریافت خدمات توانبخشی و گفتاردرمانی انتخاب نموده اید.