مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان ویژگیهایی آن

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان

علل مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان دلایل بسیار متنوع و متفاوتی را می تواند داشته باشد. عمده ترین دلایل آن عبارت است از :

تاخیر عمومی گفتار و زبان:

احتمالا شایع ترین مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان است.به راحتی درمان پذیر است.دلیل این پدیده می تواند یادگیری کند کودک نسبت به هم سن و سالانش باشد.این وضعیت موقت را می توانیم با ترکیب درمان و مربی خانگی حل نماییم.بعد از شروع درمان بیشتر این کودکان به مهارتهای گفتار و زبان متناسب با همسالانشان در مدت زمان اندکی میرسند.

مشکلات زبان درکی:

یکی دیگرمشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان مشکلات زبان درکی استدر این عارضه درک کودک کم بوده و او با بکار بردن کلمات ناواضح و جدا صحبت می کند.در  اتصال درست کلمات به هم مشکل دارد.گفتاردرمانی ضرورت دارد.بیشتر این موارد به خدمات کلینیکی فشرده نیاز داردند و درمان ممکن است مدت زمان طولانی تری از درمان نیاز باشد.

فلج مغزی:

این عارضه سبب مشکلاتی در هماهنگی تار آواها و سایر قسمتهای اندامهای گویایی می شود.فرد مشکلات جدی را در کنترل اسپاسمهای ناحیه زبان دارد.ممکن است فرد به محدودیت های شنیداری مبتلا شود و عملکردهای حسی و شناختی از یکدیگر جدا شوندکودکان تحت تاثیر این عارضه درمانهای فشرده بازشناسی سمبولها  همراه با روشهای ارتباطی جایگزین و افزوده وگفتاردرمانی قرار میگیرند.گفتارممکن است با تاخیر رشد پیدا کند ولی این افراد راهی رابرای ارتباط با دیگران پیدا می کنند.

دیزآرتریا:

به دو فرم خفیف و شدید دیده میشود که هر دو شکل بر گفتار فرد تاثیر میگذارد.گفتار فرد صدمه می بیند و قابل فهم نیست.مانند کودکان آپراکسی از ژست و حرکات جبرانی برای بیان منظورشان استفاده می نمایند.گفتاردرمانی برای این گروه از بیماران مثمر ثمر است و با رویکردهای درمانی متنوع و متفاوت بر این اختلال تاثیر می گذارد و آنرا بهبود میدهد.

محدودیتهای ذهنی

محدودیتهای ذهنی مثل حافظه یکی دیگر از مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان  است

بخاطر محدودیتهای شناختی گفتار و زبان مشکل دارد.

به یک ارزیابی کامل تخصصی برای کمک به کودک نیاز است.

به خدمات چند تخصصی و طولانی مدت نیاز است تا فرد بتواند به مشکلات خود غلبه پیدا کند.

همانگونه که ملاحضه می فرمایید ریشه مشکلات گفتار و زبان این کودکان بسیار متنوع است

مشکلات زبان بیانی:

یکی دیگرمشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان مشکلات زبان بیانی استدر این نوع از تاخیر به خوبی درک می کند و روابط مناسبی را دارد اما مشکلاتی را در کاربرد زبان بیانی از خود نشان می دهد.گفتاردارای تاخیر است زیرا کودک برای ایجاد ارتباط مناسب دچار چالش است.گفتاردرمانی در این مراجعان بسیار خوب جواب می دهد.

اتیسم اوتیسم:

کودکان این گروه دارای مشکلات رشدی هستند و دارای تاخیر گفتار و ناتوان از برقراری ارتباط می باشند.فعالیتهای تکراری در آنها شایع است.این کودکان مشکلات عدیده ای را با برقراری ارتباط دارند حتی اگر درمان نیز دریافت نمایند.بازگشت به وضعیت قبلی بعد از کمی بهبودی در آنها دیده می شود.در این موارد ارزیابی تخصصی و درمان تخصصی نیاز است. تا سالها جلسات زبان درمانی فشرده و اصلاح رفتار نیاز است.

آپراکسی گفتار در کودکان

این مشکل سبب میشود کودک نتونه صداهای درست را برای بیان کلمه مناسب بکار ببرداین گفتارکودک صدمه می بیند و شنوندگان گفتار فرد نمی فهمند.این کودکان از ژست برای جبران این مشکل استفاده می نمایند.برای درمان این مشکل معمولا از تکنیک های درمانی متعدد و متنوعی استفاده می شود و گفتاردرمانی می تواند برای آن بسیارتاثیر گذار باشد.موثر ترین درمان برای این کودکان گفتار درمانی است.

ناشنوایی بعد از زبان آموزی:

برخی از کودکان ممکن است بعد از کسب گفتار و زبان دچار ناشنوایی یاصدمه شنوایی شوند این عارضه سبب نقص گفتاری میشود.در این افراد وضوح و کیفیت گفتار متناسب با میزان افت شنیداری دچار صدمه میشود.اضافه شدن واژگان جدید در این کودکان تحت تاثیر این افت قرار می گیرد.گفتاردرمانگران در این اختلال نقش بسیارکلیدی را دارند و با متدهای درمانی مناسب تا حد زیادی به این کودکان کمک میکنند که به مشکل خود غلبه یابند.

افت شنیداری قبل از زبان آموزی:

در این عارضه رشد گفتار فرد تاخیر دارد چون کودک کلمات را نمی شنود.گفتار تکه تکه است.تلفظ صداها اشتباه است و تکیه کلامی فرد و تون صدا مشکل دارد.فرد از حرکات و ژست برای برقراری ارتباط استفاده مینماید.کمک گفتاردرمانگر حیاتی و ضروری است.

این ۱۰ مورد می تواند شروع خوبی برای درک علت نقایص گفتار و زبان باشد.

برچسب ها