مقالات سایت در یک نگاه

گفتاردرمانی کاردرمانی تبریز یاشام

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

مقالات سایت در یک نگاه

 

 

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار با استفاده از بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار میتوان وضعیت گفتار را بهبود بخشید. صداها و عبارات کشیده و منقطع □ صداهای کشیده و منقطع: صدای کشیده مثل هـ‌ هـ هـ هـ (هواپیما) صدای منقطع مثل ق ق ق (قایق) با مجموعه‌ای از هواپیماها و قایقهای اسباب‌بازی شروع به بازی کردن کنید.

تمیز گفتار

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

صدای ب چگونه تلفظ می شود؟ چگونه به او یاد دهم؟

صدای ب: صدای ب یکی از صداهای گفتاری میباشد. برخی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
دو زبانگی باعث دیر زبان باز کردن کودک می شود؟

راههای ارتباط با مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشام تبریز

2020-07-22T19:02:33+04:30