مقالات سایت در یک نگاه

گفتاردرمانی کاردرمانی تبریز یاشام

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

مقالات سایت در یک نگاه

 

 

تماس چشمی

تماس چشمی تماس چشمی یکی از مهارتهای پیش کلامی برای

اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه تعریف و طبقه بندی میشود؟

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری) چیست؟

اختلال نوشتن (اختلال در زبان نوشتاری): یکی از تواناییهایی که

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه

اهمیت تماس چشمی چیست؟ چگونه تماس چشمی را میتوان تقویت کرد؟

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

راههای ارتباط با مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشام تبریز