مقالات سایت در یک نگاه

گفتاردرمانی کاردرمانی تبریز یاشام

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

مقالات سایت در یک نگاه

 

 

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می شود؟

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می شود؟

اختلال در بازیابی واژگانی (آنومی) چیست؟ آنومی چگونه درمان می

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
درمان زبان محور آفازی (LOT) چیست؟ و چگونه استفاده می شود؟

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی کدام است؟

آفازی چیست؟ و ویژگی محرکهای زبانی، در درمان بیماران آفازی

راههای ارتباط با مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی یاشام تبریز