مقیاس رشدی توجه و تمرکز

مقیاس رشدی توجه و تمرکز

برای اینکه ما بتوانیم در مورد وضعیت توجه و تمرکز کودک قضاوت نماییم باید مقیاس رشدی توجه و تمرکز را بدانیم.

یکی از بهترین مقیاس رشدی توجه و تمرکز، مقیاس رشدی توجه و تمرکز رینل می باشد.

مقیاس رشدی توجه و تمرکز رینل، توجه و تمرکز را براساس تواناییهای سنی کودکان تقسیم بندی می نماید.

سطح اول:صفر تا ۱سال

 • حواس کودک جمع می شود ولی با هر محرکی حواسش پرت می شود.
 • زبان توجه را مختل می کند.

سطح دوم:۱ سال تا ۲سال

 • کودک به فعالیت انتخابی خود می پردازد اما در برار مداخله نمی توانند مقاومت نمایند مخصوصا اگر کلامی باشد
 • توجه یک کاناله است.

سطح سوم:۲سال تا ۳ سال

 • کودک فعالیتی را که بزرگسال انتخاب می کند را انجام می دهد ولی در کنترل توجه مشکل دارد.
 • توجه هنوز یک کاناله است.
 • کودک بازی را رها می کند و به طرف بزرگسال بر می گردد و ابتدا گوش می کند و سپس به فعالیت خود با کمک بزرگسال بر می گردد.

سطح چهارم: ۳سال تا۴سال:

 • توجه تک کاناله است اما به راحتی کنترل می شود.
 • کلام بزرگسال به فعالیت کودک کمک می کند.
 • به تناوب توجه بین فعالیت و بزرگسال تغییر می کند.

سطح پنجم:۴سال تا ۵سال

 • توجه برای مدت زمان کوتاهی یکپارچه می شود.
 • دامنه توجه کوتاه است.
 • بچه ها در بدو ورود به مدرسه در این مرحله هستند.
 • بدون آنکه کودک فعالیتش را قطع کند و به گوینده نگاه کند گوش می کند.
 • زبان کودک بیرونی است.

سطح ششم:۵ سال تا ۶ سال

 • توجه یکپارچه، بخوبی کنترل می شود و ثابت می ماند.
 • بچه های بزرگتر صاحب این توانایی هستند.زبان کودک درونی است.
مقیاس رشدی توجه و تمرکز
به طور کلی
4.9
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)
امتیاز نظرات 0 (0 امتیاز دهی)