مهارتهای جویدن و بلعیدن کودکان را آسانتر کنیم با

مهارتهای جویدن و بلعیدن کودکان را آسانتر کنیم با

هنگامی که کودکان شروع به تمایل و چیدن غذا می کنند – معمولاً بین 7 تا 8 ماهگی – باید غذاهای انگشتی ایمن ارائه شود.

غذاهای انگشتی اولیه باید بسیار نرم باشند

(به عنوان مثال ، میوه های رسیده نرم ، سبزیجات کمی پخته شده).
غذاهای فینگر باید همیشه از اندازه و شکلی باشند که دست های کوچک می توانند به راحتی آن را نگه دارند.

در ابتدا نوزادان از تلاش برای تغذیه خود با غذاهای فینگر تغذیه زیادی دریافت نمی کنند ، بنابراین مهم است که غذاهای قاشق پوره یا پوره شده را نیز ارائه دهید.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
آیا لکنت ارثی است؟

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران