svg+xml,%3Csvg%20xmlns%3D%27http%3A%2F%2Fwww.w3 - مهارت ارتباط

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

مهارت ارتباط

برای اینکه انسانها در جوامع و باهم زندگی کنند نیاز به مهارت ارتباط دارند.

تصور اینکه ما روزی را بدون ارتباط با انسانهای دیگر داشته باشیم تقریبا غیر ممکن است.

ارتباط دریافت و ارسال پیام و اطلاعات بین یک فرد  با فرد یا افراد دیگر است.

فردی که اطلاعات را میفرستد فرستنده و فردی که اطلاعات را دریافت می کند گیرنده نامیده میشود.

این اطلاعات حاوی حقایق، ایده ها، مفاهیم، نظریات، نگرشها، اموزشها، عقاید، توقعات و حتی عواطف میباشد. ارتباط به شیوه های متعددی انجام میپذیرد. که عبارتند از:

۱– ارتباط کلامی

۲- ارتباط نوشتاری

۳- ارتباط با زبان بدن

برای تقویت مهارت ارتباطی کود خود می توانید کتاب مهارتهای ارتباطی اولیه را تهیه کنید و از تمرینات پیشنهادی آن استفاده نمایید.