تقلید

تقليد

تقلید كردن یکی از مهارت‌هاي پيش كلامي ضروری برای گفتار آموزی کودکان است

چرا تقليد كردن در مهارتهاي مهم است.

تقلید كردن يك مهارت مهم در يادگيري است چون همكاري و تعامل بين دو نفر را بوجود مي‌آورد و اين براي ايجاد ارتباط لازم است.

كودكان با تقلید كردن شنيده‌ها و ديده‌هايشان زبان را ياد مي‌گيرند.

ارتباط اوليه ميان كودك و والدين زماني شروع مي‌شود كه والدين صداها يا شكلک هاي كودك را تقليد كرده و به آنها معنا مي‌دهند.

بازيهايي كه تقليد كردن را مدنظر قرار مي‌دهند براي بهبود مهارتهاي مشاهده و تقليد ضروري است زيرا مشاهده و تقليد براي يادگيري گفتار يا زبان اشاره لازمند.

چگونه مي‌توان تقليد كردن را بهبود بخشيد؟

وارد بازي كودكان شويد و سعي كنيد آنها را تشويق نمائيد تا اعمال شما را تقليد كنند.

صداها و ژستها و شكلهاي او را تقليد كنيد و به آنها بنحوي شاخ و برگ دهيد كه معني‌دار شوند.

گاهي ممكن است كودكان آنچنان غرق در بازي خود شوند كه مايل به تقليد كردن اعمال شما نباشند، در اين صورت فقط در كنار آنها بازي كنيد.

اين كار به گسترش ايده‌هاي او كمك مي‌كند. فرصتهايي را فراهم كنيد تا كودكانتان بتوانند كارهاي روزمره را تقليد كنند. مثلاً با يك كهنه روي ميز را تميز كنند.

تقلید اوليه

مكعبهاي پلاستيكي

ابتدا كارهاي كودكتان را تقليد كنيد. براي مثال، اگر او دو مكعب را به هم مي‌كوبد، شما هم آن را بهم بكوبيد. اگر نمي‌تواند، به او كمك كنيد. سپس سعي كنيد بازي را گسترش دهيد و مطمئن شويد كه كودكتان كار شما را تقليد مي‌كند. براي مثال دو مكعب را بالا ببريد بهم بكوبيد.

بازي تقليدي

ابتدا بازي كودك را تقليد كنيد. اگر او كلاهي را بر روي سرش مي‌گذارد شما هم همان كار را انجام دهيد. در مرحله بعد، كارهاي ديگري انجام دهيد و منتظر بمانيد تا او تقليد كند، براي مثال نوشيدن آب با يك ليوان يا زدن عينك آفتابي به چشم.

تقليد شكلها و صداها

در مقابل آينه شكلكهاي خنده‌داري در آوريد و كودكتان را تشويق كنيد تا او هم كند.

شكلهاي او را هم شما تقليد كنيد.

صداهاي جالبي را درآوريد. حروف صدادار (آ، اواي…….) و يا صداهاي تكراري مثل مابا ما ماربابابابا صداهاي ساده و مناسبي هستند.

در صدا بازي رسمي نباشيد و هر گونه صدايي كه براي او جذاب است استفاده كنيد.

بر صداهايي كه كودكتان توليد مي‌كند پاسخ بدهيد و آنها را تقليد كنيد.

عروسك و خرس پشمالو

با استفاده از عروسك يا خرس پشمالو بازيهاي تقليدي زيادي مي‌توانيد انجام دهيد.

وانمود كنيد كه به آنها خوراكي مي‌دهيد. آنها را بدوانيد بپرانيد يا وادار كنيد معلق بزنند.

لباس آنها را درآوريد و دوباره بپوشانيد و در تختخواب بگذاريد.

آنها را بشوئيد و دندانهايشان را مسواك بزنيد. آنها را استحمام كنيد.

آنها را در بغل گرفته و ببوسيد. آنها را بر يك ماشين‌ اسباب‌بازي سوار كنيد. آنها را پنهان كنيد.

حلقه پلاستيكي كوچك

حلقه را بغلتانيد. آنرا دور ميله بچرخانيد.

بر روي سرتان قرار دهيد بطوريكه نيفتد. آنرا دور بازو و پامچ خود بگذاريد (مثل النگو).

آنرا بجاي فرمان ماشين‌سواري استفاده كنيد.

مهره‌ها و ميله‌ها و مكعبها

الگوهايي را تقليد كنيد (قرمز‌ـ‌ آبي‌ـ‌ قرمز‌ـ‌ آبي). پل يا برج بسازيد. شكل‌ها و اندازه‌ها را تطبيق دهيد. شكل و الگو را در يك صفحه- ميله تقليد كنيد. الگوهايي را با خانه‌سازي (لگو) تقليد كنيد.

تقليد ا فعال

بازي «سيمون مي‌گه»

كودك را تشويق كنيد تا اعمال زير را تغيير كند. سيمون مي‌گه «دست‌ بزن»‌. سيمون مي‌گه «باباي كن» سيمون مي‌گه «سرسركن» سيمون مي‌گه «دماغتو بگير» سيمون مي‌گه «زبونتو در بيار». در حيني كه مي‌گوئيد اين افعال را خودتان هم انجام دهيد تا كودك قادر بر تقليد باشد.

فرمانده:

انجام اين بازي در يك محيط بزرگ‌تر و بصورت گروهي آسانتر است. هر كودكي بايد از فرمانده پيروي كند. مارش يا رژه رفتن، پريدن، دستها روي سر، لي‌لي كردن.

آهنگ و ترانه

آهنگها و ترانه‌هاي مختلفي را بخوانيد و دست بزنيد يا برقصيد. يه توپ دارم قلقليه ….. اسب سفيدم ……. ترنم كوچولوي ……..