تماس چشمی

تماس چشمی

تماس چشمی یکی از مهارتهاي پيش کلامي برای یادگیری گفتار و زبان است.

« تماس چشمی » چيست و چرا مهم است؟

برقراري ارتباط ميان افراد مستلزم ايجاد تماس چشمی و صحبت كردن است.

برقراري و حفظ تماس چشمی خوب يك مهارت مهم اجتماعي است.

با نگاه كردن به صورت گوينده اطلاعات زباني را از طريق بيان چهره‌اي، ژست‌ها، اشاره‌ها و الگوي لب‌ها مي‌توان بدست آورد.

تماس چشمي كودكاني كه مشكلات ارتباطي دارند ممكن است ناپايدار و جزئي باشد.

اين مسأله باعث قطع ارتباط مي‌شود زيرا والدين چنين برداشت مي‌كنند كه كودكشان اغلب مايل به برقراري ارتباط نيست.

يك قسمت مهم ديگر ارتباط، نگاه كردن همزمان طرفين ارتباط به جزئيات محيط است.

كودك به شما نگاه مي‌كند و والدين با تعقيب نگاه او مطلبي درباره آن شي بيان مي‌كنند. ا

ين كار قدم اول مكالمه ونوبت‌گيري در مكالمه است.

ولي كودكان كم شنوا ممكن است گفته‌هاي والدين را متوجه نشوند پس بنابراين مهارتهاي ارتباطي در آنها بخوبي رشد نمي‌كنند.

چگونه تماس چشمي را ارتقاء بخشيم؟

براي افزايش مدت زمان تماس چشمي، شما بايد روي بيان چهره‌اي خود تمرين كنيد تا براي كودكان جذاب‌تر شود.

عواطف و احساسات خود را به هنگام شادي، غمگيني، عصبانيت و خستگي بصورت مبالغه آميز نشان دهيد.

هر گاه نگاه كودكتان متوجه شما شد از فرصت استفاده كرده و شكلکهاي جالبي به او نشان دهيد.

نشان دادن اشياء در كنار صورت و پنهان كردن آنها پشت سر خود، كودك را ترغيب مي‌كند تا به صورت گوينده بنگرد.

در طول روز موقعيتهاي زيادي نصيب شما مي‌شود تا به بهبودي تماس چشمي كودك خود بپردازيد، مثلاً خوردن غذا بصورت لقمه‌هاي پي‌درپي.  تشويق جهت ايجاد تماسهاي چشمي تا حد ممكن بايستي بصورت طبيعي باشد و شما نبايد صورت كودكتان را بسوي خودتان بچرخانيد زير آنها هر موقع كه خودشان بخواهند نگاه مي‌كنند.

تعقيب چشمي

كودك شما مي‌آموزد كه اسباب بازيها را با نگاه خود تعقيب كند. بادكنك، حباب و پاپت معمولاً براي كودكان جالب توجه هستند. ممكن است فرزند شما هنگام باد كردن بادکنک يا فوت كردن حباب به صورت شما نگاه كند. پس شما بادكنكي را به آرامي باد كنيد و بين هر نفس منتظر تماس چشمي او باشيد. عروسك يا هر شيء جذاب ديگري را مي‌توانيد متناوباً به او نشان و پشت‌سر خود پنهان كنيد و منتظر برقراري تماس چشمي بمانيد.

فوت فوتك:

فوت كردن فوت فوتك نزديك كودك توجه او را جلب مي‌كند.

پَر رنگي

پر رنگي را به طرف كودكتان فوت کنيد و با آن او را غلغلك دهيد.

وسايل صداساز

جغجغه، زنگوله، سوت يا هر چيز صداداري مي‌تواند سبب ايجاد تماس چشمي شود. ابتدا وسيله‌اي را جهت توليد صدا انتخاب كنيد و بعد از هر بار توليد صدا، منتظر تماس چشمي باشيد و سپس صداي بعدي را ايجاد كنيد.

روسري

يك روسري رنگي را نزديك صورت كودك تكان دهيد تا نسيم آن را احساس كند. سپس آنرا بالا برده روي سرخود بيندازيد و او را تشويق كنيد تا روسري را از روي سرشما كنار بزند.

دالي

از پشت‌ مبل، پرده يا هنگام پوشيدن لباس دالي كنيد.

ماسك صورت

ماسكهاي مختلف بزنيد. مي‌توانيد از صفحات مقوايي نازك، ماسكهاي متنوعي بسازيد براي ماسكهاي مختلف صداهاي متفاوتي اختصاص دهيد.

زرورق

با استفاده از صفحات براقي مثل کاغذ آلومينيوم يا زَروَرق توجه كودك را جلب كنيد. زرورق را روي قسمتهاي مختلف صورت خود بچسبانيد و دالي كنيد.

عينك آفتابي

عينك آفتابي روي چشمان خود بگذاريد و كودك را تشويق كنيد تا به شما نگاه كند.

دوربين دو چشمي

از لوله مقوايي دستمال توالت استفاده كنيد و يك دوربين دو چشمي بسازيد و آنرا روي چشمان كودك بگذاريد تا به اشياء بنگرد اگر اين لوله‌ها را رنگ‌آميزي كنيد جذاب‌تر مي‌شود.

بازي با دستها

دست و انگشتان خود را تكان دهيد. دستهاي خود را جلوي صورتتان بگيريد و دالي كنيد. روي انگشتان خود نقاشي بكشيد يا از پايت انگشتي استفاده كنيد و انگشتان خود را در كنار صورتتان تكان دهيد و گاهي پنهان كنيد.

كلاه/ كلاه گيس

روي سر خود كلاه بگذاريد برداريد و دالي كنيد از كلاه گيس هم به همين عنوان مي‌توانيد استفاده كنيد.

ترانه و آهنگ

بازيهاي آهنگين همراه با دست زدن، قلقلك دادن، لرزاندن و چرخاندن كودك سبب برقراري تماس چشمي مي‌شود. همچنين مي‌توانيد ترانه‌اي بخوانيد و ناگهان قطع كنيد و منتظر نگاههاي كودكتان باشيد.

توپ‌بازي

با يك توپ ‌بازي بنداز- بگير انجام دهيد. اما قبل از پرتاپ توپ منتظر باشيد تا كودك به شما نگاه كند. اگر كودك به شما نگاه نكرد. حركات جالب توجهي انجام دهيد. مثلاً توپ‌ را روي سر خود بگذاريد يا بالا و پائين بيندازيد تا نگاهتان كند مي‌توانيد به جاي توپ‌ از حلقه‌هاي پلاستيكي يا اشياء بي‌خطر ديگري استفاده كنيد.

چشمك‌زدن

به كودك چشمك بزنيد و شكلکهاي مختلف درآوريد تا بيشتر نگاه كند.

رنگ‌آميزي صورت

صورت خود و كودك را با رنگهاي غير سمي و بي‌خطر رنگ بزنيد و طرحهاي مختلف درآوريد مثل صورت حيوانات. البته بعضي كودكان ممكن است علاقه‌اي به اين كار نداشته باشند