موضوعات گفتگو

تاپیکهاوموضوعات گفتگو
مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

 
گروه روانشناسی و آموزش یاشام چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی