ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی چیست؟

 تعریف AAIDD با معیارهای تشخیصی ناتوانی ذهنی (اختلال رشد ذهنی) در کتابچه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی مطابقت دارد.

سطح شدت (خفیف ، متوسط ​​، شدید و عمیق) ، همانطور که در DSM-5 تعریف شده است

ناتوانی ذهنی  و کم توانی ذهنی بر اساس عملکرد انطباقی در حوزه های مفهومی ، اجتماعی و عملی است.

محدودیت در عملکرد سازگاری در زمینه  مهارتهای خاص یک معیار لازم برای تشخیص در تعاریف AAIDD و DSM-5 است.

سازمانهای بهداشت جهانی  در طبقه بندی بین المللی عملکرد ، ناتوانی و سلامت را علاوه بر اختلالات در عملکردها و ساختارهای بدن ، با  محدودیت در فعالیت و مشارکت نیز تعریف می کند.

ناتوانی در رشد و ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی

ناتوانی ذهنی زیرمجموعه ای از ناتوانی رشد است به صورت زیر تعریف می شود:

    یک معلولیت شدید و مزمن در یک فرد 5 ساله یا بالاتر

    قبل از 22 سالگی شروع می شود

    نتایج در محدودیت های اساسی عملکردی در سه یا چند زمینه فعالیت زندگی (مراقبت از خود ، زبان پذیرا و رسا ، یادگیری ، تحرک ، خودگردانی ، ظرفیت یادگیری مستقل ، خودکفایی اقتصادی)

شرایط و اختلالات همزمان با ناتوانی ذهنی و کم توانی ذهنی

ادامه در صفحه بعد

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی و رشد کودک

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران