اکتبر 2020

لیدکامب چیست؟ و در درمان لکنت چگونه اجرا می شود؟

2020-10-11T08:52:41+03:30

برنامه لیدکامب ::: در مبحث درمان لکنت ، دو نوع رویکرد داریم ؛ مستقیم و غیر مستقیم رویکرد غیر مستقیم عبارت است از تعدیل محیط و اصلاح رفتار های کلامی و غیر کلامی اطرافیان فرد لکنتی. لیدکامب یک برنامه مستقیم است که بر اساس شرطی سازی عامل طراحی شده است.منشا روش لیدکامب رفتار درمانی است و شامل توجه به پاسخ های کودک و تحریکات والدین است.

لیدکامب چیست؟ و در درمان لکنت چگونه اجرا می شود؟2020-10-11T08:52:41+03:30

سپتامبر 2020

صداهای گفتاری چگونه تولید شده و آموزش داده می شود؟

2020-09-15T08:58:26+04:30

آموزش صداهای گفتاری مختلف برخی از کودکان در دروران رشد

صداهای گفتاری چگونه تولید شده و آموزش داده می شود؟2020-09-15T08:58:26+04:30

مهارتهای حرکتی درشت کودکان را چگونه می توان بهبود بخشید؟

2020-09-08T14:37:36+04:30

مهارتهای حرکتی یکی از مهارتهایی است که باید در کودکان

مهارتهای حرکتی درشت کودکان را چگونه می توان بهبود بخشید؟2020-09-08T14:37:36+04:30

آگوست 2020

شکاف کام و لب دارای چه مشکلات گفتاری و زبانی است؟ انواع آن کدام است؟

2020-08-08T11:17:38+04:30

شکاف لب و کام چیست؟ شکاف کام و لب از

شکاف کام و لب دارای چه مشکلات گفتاری و زبانی است؟ انواع آن کدام است؟2020-08-08T11:17:38+04:30

آپراکسی کلامی چیست؟ چگونه توسط گفتار درمانی ارزیابی و درمان میشود؟

2020-08-01T10:39:33+04:30

آپراکسی کلامی چیست؟ در آپراکسی مشکل در برنامه ریزی حرکتی

آپراکسی کلامی چیست؟ چگونه توسط گفتار درمانی ارزیابی و درمان میشود؟2020-08-01T10:39:33+04:30

جولای 2020

بارگذاری مطالب بیشتر