فوریه 2018

حافظه

2019-12-15T23:57:27+03:30

حافظه پژوهشگران کشف کرده اند که حافظه دست کم در سه مرحله تشکیل میشود : حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت، حافظه ی بلند مدت *نوع حسی اطلاعات را به طور گذرا نگه میدارد. *نوع کوتاه مدت اطلاعات را تا زمانی نگه میدارد که مورد استفاده قرار دهد * نوع بلند مدت اطلاعات را برای همیشه نگه میدارد حافظه حسی اطلاعات محیط بیرون را در شکل حسی اولیه اش فقط برای یک لحظه نگه می دارد.

حافظه2019-12-15T23:57:27+03:30

ژانویه 2018

سنجش تحصیلی

2019-12-15T23:58:03+03:30

دکتر ناصر بیرامی دکترای روانشناسی کارشناس تخصصی هوش و [...]

سنجش تحصیلی2019-12-15T23:58:03+03:30

مقیاس رشد زبانی رینل چیست و برای چه کودکانی مفید است؟

2020-01-23T08:00:31+03:30

مقیاس رشد زبانی رینل چیست و برای چه کودکانی [...]

مقیاس رشد زبانی رینل چیست و برای چه کودکانی مفید است؟2020-01-23T08:00:31+03:30

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟

2020-02-18T13:58:36+03:30

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی [...]

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟2020-02-18T13:58:36+03:30

اختلال دست نویسی

2019-12-16T09:49:27+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

اختلال دست نویسی2019-12-16T09:49:27+03:30

گروه بندی اختلالات زبانی

2019-12-16T09:49:08+03:30

گروه بندی اختلالات زبانی مانند هر رشته علمی دیگر در گفتاردرمانی نیز اختلالات زبانی وجود دارد.در گروه بندی اختلالات زبانی ۶ گروه وجود دارد. گروه بندی اختلالات زبانی (۱) ۱٫آگنوزی شنیداری-کلامی -کری کلمه نیز گفته می شود. –ابتدا ناشنوا به نظر می رسد ولی با تست رد میشود. -هیچ درکی در کانال شنیداری وجود ندارد. –پیش آگهی ضعیف است -کودک چیزهای گفته

گروه بندی اختلالات زبانی2019-12-16T09:49:08+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر