ژانویه 2018

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟

2020-02-18T13:58:36+03:30

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی [...]

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟2020-02-18T13:58:36+03:30

اختلال دست نویسی

2019-12-16T09:49:27+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

اختلال دست نویسی2019-12-16T09:49:27+03:30

گروه بندی اختلالات زبانی

2019-12-16T09:49:08+03:30

گروه بندی اختلالات زبانی مانند هر رشته علمی دیگر در گفتاردرمانی نیز اختلالات زبانی وجود دارد.در گروه بندی اختلالات زبانی ۶ گروه وجود دارد. گروه بندی اختلالات زبانی (۱) ۱٫آگنوزی شنیداری-کلامی -کری کلمه نیز گفته می شود. –ابتدا ناشنوا به نظر می رسد ولی با تست رد میشود. -هیچ درکی در کانال شنیداری وجود ندارد. –پیش آگهی ضعیف است -کودک چیزهای گفته

گروه بندی اختلالات زبانی2019-12-16T09:49:08+03:30

دسامبر 2017

منشا رشدی تئوری ذهن چیست؟ و در انسانهای فاقد مشکل چگونه رشد می کند؟

2019-12-25T17:19:26+03:30

تئوری ذهن یکی از تئوریهای مطرح در اتیسم، تئوری ذهن است. فرد باید بتواند تفاوتهای ذهنی افراد را متوجه شود.این تئوری منشا رشدی دارد. حال میخواهیم در مورد منشا رشدی تئوری ذهن بحث کنیم. برای بحث در مورد منشا رشدی تئوری ذهن باید ابتدا در مورد رشد تواناییها بحث کنیم.

منشا رشدی تئوری ذهن چیست؟ و در انسانهای فاقد مشکل چگونه رشد می کند؟2019-12-25T17:19:26+03:30

درمان آپراکسی

2020-02-26T17:01:20+03:30

درمان آپراکسی: اهداف درمان آپراکسی گفتار الگوهای حرکتی است [...]

درمان آپراکسی2020-02-26T17:01:20+03:30

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

2019-12-15T23:25:50+03:30

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار با استفاده از بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار میتوان وضعیت گفتار را بهبود بخشید. صداها و عبارات کشیده و منقطع □ صداهای کشیده و منقطع: صدای کشیده مثل هـ‌ هـ هـ هـ (هواپیما) صدای منقطع مثل ق ق ق (قایق) با مجموعه‌ای از هواپیماها و قایقهای اسباب‌بازی شروع به بازی کردن کنید.

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار2019-12-15T23:25:50+03:30

تمیز گفتار

2019-12-15T23:27:19+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تمیز گفتار2019-12-15T23:27:19+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر