ژانویه 2018

اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی از

گروه بندی اختلالات زبانی

گروه بندی اختلالات زبانی مانند هر رشته علمی دیگر در گفتاردرمانی نیز اختلالات زبانی وجود دارد.در گروه بندی اختلالات زبانی ۶ گروه وجود دارد. گروه بندی اختلالات زبانی (۱) ۱٫آگنوزی شنیداری-کلامی -کری کلمه نیز گفته می شود. –ابتدا ناشنوا به نظر می رسد ولی با تست رد میشود. -هیچ درکی در کانال شنیداری وجود ندارد. –پیش آگهی ضعیف است -کودک چیزهای گفته

دسامبر 2017

منشا رشدی تئوری ذهن چیست؟ و در انسانهای فاقد مشکل چگونه رشد می کند؟

تئوری ذهن یکی از تئوریهای مطرح در اتیسم، تئوری ذهن است. فرد باید بتواند تفاوتهای ذهنی افراد را متوجه شود.این تئوری منشا رشدی دارد. حال میخواهیم در مورد منشا رشدی تئوری ذهن بحث کنیم. برای بحث در مورد منشا رشدی تئوری ذهن باید ابتدا در مورد رشد تواناییها بحث کنیم.

مطالعات ذهن خوانی چه نتایجی را درکودکان سالم و مبتلا به اتیسم نشان می دهد؟

مطالعات ذهن خوانی خلاصه ی نتایج  مطالعات ذهن خوانی کودکان 

بارگذاری مطالب بیشتر