فوریه 2018

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان کدامند؟ و چه ویژگیهایی دارند؟

2020-04-11T10:11:10+04:30

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان علل

مشکلات و تاخیر در رشد گفتار و زبان کدامند؟ و چه ویژگیهایی دارند؟2020-04-11T10:11:10+04:30

حافظه

2019-12-15T23:57:27+03:30

حافظه پژوهشگران کشف کرده اند که حافظه دست کم در سه مرحله تشکیل میشود : حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت، حافظه ی بلند مدت *نوع حسی اطلاعات را به طور گذرا نگه میدارد. *نوع کوتاه مدت اطلاعات را تا زمانی نگه میدارد که مورد استفاده قرار دهد * نوع بلند مدت اطلاعات را برای همیشه نگه میدارد حافظه حسی اطلاعات محیط بیرون را در شکل حسی اولیه اش فقط برای یک لحظه نگه می دارد.

حافظه2019-12-15T23:57:27+03:30

ژانویه 2018

حافظه شنیداری چیست؟ و چگونه می توان حافظه شنیداری را تقویت کرد؟

2019-12-25T10:28:05+03:30

حافظه شنیداری: در زیربخش ارزیابی حافظه شنیداری توانایی نگه

حافظه شنیداری چیست؟ و چگونه می توان حافظه شنیداری را تقویت کرد؟2019-12-25T10:28:05+03:30

توانبخشی شناختی چیست؟ چه کارها و اقداماتی را می شود انجام داد؟

2020-07-28T12:10:33+04:30

توانبخشی شناختی چیست؟ توانبخشی شناختی به طیف گسترده ای از

توانبخشی شناختی چیست؟ چه کارها و اقداماتی را می شود انجام داد؟2020-07-28T12:10:33+04:30

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟

2020-08-24T10:26:41+04:30

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی از

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟2020-08-24T10:26:41+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر