ژانویه 2018

گروه بندی اختلالات زبانی

2019-12-16T09:49:08+03:30

گروه بندی اختلالات زبانی مانند هر رشته علمی دیگر در گفتاردرمانی نیز اختلالات زبانی وجود دارد.در گروه بندی اختلالات زبانی ۶ گروه وجود دارد. گروه بندی اختلالات زبانی (۱) ۱٫آگنوزی شنیداری-کلامی -کری کلمه نیز گفته می شود. –ابتدا ناشنوا به نظر می رسد ولی با تست رد میشود. -هیچ درکی در کانال شنیداری وجود ندارد. –پیش آگهی ضعیف است -کودک چیزهای گفته

گروه بندی اختلالات زبانی2019-12-16T09:49:08+03:30

دسامبر 2017

منشا رشدی تئوری ذهن چیست؟ و در انسانهای فاقد مشکل چگونه رشد می کند؟

2020-06-22T08:13:38+04:30

تئوری ذهن یکی از تئوریهای مطرح در اتیسم، تئوری ذهن است. فرد باید بتواند تفاوتهای ذهنی افراد را متوجه شود.این تئوری منشا رشدی دارد. حال میخواهیم در مورد منشا رشدی تئوری ذهن بحث کنیم. برای بحث در مورد منشا رشدی تئوری ذهن باید ابتدا در مورد رشد تواناییها بحث کنیم.

منشا رشدی تئوری ذهن چیست؟ و در انسانهای فاقد مشکل چگونه رشد می کند؟2020-06-22T08:13:38+04:30

مطالعات ذهن خوانی چه نتایجی را درکودکان سالم و مبتلا به اتیسم نشان می دهد؟

2020-06-06T12:03:26+04:30

مطالعات ذهن خوانی خلاصه ی نتایج  مطالعات ذهن خوانی کودکان 

مطالعات ذهن خوانی چه نتایجی را درکودکان سالم و مبتلا به اتیسم نشان می دهد؟2020-06-06T12:03:26+04:30

دیزآرتری اسپاستیک چیست ؟ و علایم آن کدام است؟

2020-06-23T12:57:42+04:30

دیزآرتری اسپاستیک دیزآرتری اسپاستیک یکی از انواع دیزآرتری میباشد در

دیزآرتری اسپاستیک چیست ؟ و علایم آن کدام است؟2020-06-23T12:57:42+04:30

نظریه ی انسجام مرکزی چیست؟ اتیسم را چگونه توضیح می دهد؟

2020-07-05T08:33:47+04:30

 نظریه ی انسجام مرکزی: یکی از نقص های شناختی بیماران

نظریه ی انسجام مرکزی چیست؟ اتیسم را چگونه توضیح می دهد؟2020-07-05T08:33:47+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر