دسامبر 2017

علت شناسی اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چه عواملی سبب ایجاد آن می شود؟

2020-06-06T18:21:33+04:30

علت شناسی اتیسم / اوتیسم در علت شناسی اتیسم / اوتیسم

علت شناسی اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چه عواملی سبب ایجاد آن می شود؟2020-06-06T18:21:33+04:30

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار

2020-08-15T07:54:38+04:30

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار با استفاده از بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار میتوان وضعیت گفتار را بهبود بخشید. صداها و عبارات کشیده و منقطع □ صداهای کشیده و منقطع: صدای کشیده مثل هـ‌ هـ هـ هـ (هواپیما) صدای منقطع مثل ق ق ق (قایق) با مجموعه‌ای از هواپیماها و قایقهای اسباب‌بازی شروع به بازی کردن کنید.

بازیهایی برای افزایش تمیز گفتار2020-08-15T07:54:38+04:30

صدای ر چگونه تولید می شود؟ و چگونه می توان آنرا درست تولید کرد؟

2020-06-09T10:05:05+04:30

صدای ر صدای ر از جمله صداهایی است که

صدای ر چگونه تولید می شود؟ و چگونه می توان آنرا درست تولید کرد؟2020-06-09T10:05:05+04:30

ارتقاء تماس چشمی را با چه کارهایی را می توان انجام داد؟

2020-08-15T07:54:36+04:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

ارتقاء تماس چشمی را با چه کارهایی را می توان انجام داد؟2020-08-15T07:54:36+04:30

نقش گفتاردرمانگر در اتیسم / اوتیسم چیست؟ چه خدماتی ارایه می دهد

2020-07-05T09:04:11+04:30

نقش گفتاردرمانگر در اتیسم / اوتیسم به نظر انجمن گفتارو

نقش گفتاردرمانگر در اتیسم / اوتیسم چیست؟ چه خدماتی ارایه می دهد2020-07-05T09:04:11+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر