دسامبر 2017

اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه تعریف و طبقه بندی میشود؟

2020-06-22T08:14:26+04:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه تعریف و طبقه بندی میشود؟2020-06-22T08:14:26+04:30

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری)

2020-07-11T11:24:53+04:30

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری): اختلالی در زبان نوشتاری

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری)2020-07-11T11:24:53+04:30

مهارتهای غیر کلامی چیست؟ و در سنین مختلف کدام است؟

2020-08-31T09:35:15+04:30

مهارتهای غیر کلامی مهارتهایی هستند که معمولا قبل از گفتار

مهارتهای غیر کلامی چیست؟ و در سنین مختلف کدام است؟2020-08-31T09:35:15+04:30

اهمیت تماس چشمی چیست؟ چگونه تماس چشمی را میتوان تقویت کرد؟

2020-08-15T07:54:33+04:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

اهمیت تماس چشمی چیست؟ چگونه تماس چشمی را میتوان تقویت کرد؟2020-08-15T07:54:33+04:30

اختلالات زبان چیست؟ چگونه تعریف شده و چه تاثیری دارد؟

2020-03-26T11:16:38+04:30

اختلالات زبان چیست؟ چگونه تعریف شده و چه تاثیری

اختلالات زبان چیست؟ چگونه تعریف شده و چه تاثیری دارد؟2020-03-26T11:16:38+04:30

ژانویه 2015

سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟

2020-07-26T10:33:07+04:30

سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟ سندرمها

سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟2020-07-26T10:33:07+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر