اسفند ۱۳۹۷

تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگی

۱۳۹۷-۱۲-۱ ۰۹:۴۹:۳۹ +۰۳:۳۰اسفند ۱ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان در 30 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

توانایی های کودک ۲۷ ماهه

۱۳۹۷-۱۲-۱ ۱۰:۱۸:۳۷ +۰۳:۳۰بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودک 27 ماهه, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودکان در ۲۴ ماهگی

۱۳۹۷-۱۲-۱ ۱۰:۲۳:۱۸ +۰۳:۳۰بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان در 24 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودکان و نوزادان در ۲۲ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۱۸ ۰۹:۲۷:۱۴ +۰۳:۳۰بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان و نوزادان در 22 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودکان و نوزادان در ۲۰ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۲۳ ۱۰:۵۹:۱۳ +۰۳:۳۰بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان و نوزادان در ۲۰ ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

توانایی کودکان در ۱۸ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۱۸:۳۲ +۰۳:۳۰بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان در 18 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۲۱:۳۷ +۰۳:۳۰بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودک در 16 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

آماده سازی کودک برای سنجش تحصیلی

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۳۶:۵۵ +۰۳:۳۰بهمن ۱۳ام, ۱۳۹۷|روانشناسی, نوشته های فوری|

آماده سازی کودک برای سنجش تحصیلی کودک شما [...]

بهمن ۱۳۹۷

تواناییهای کودکان ۱۴ ماهه

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۳۱:۲۵ +۰۳:۳۰بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۷|توانایی کودک 14 ماهه, توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

تواناییهای کودکان ۱۴ ماهه تواناییهای کودکان ۱۴ ماهه دارای [...]

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای ارتباط، حرکات درشت و ظریف، حل مسئله و شخصی و اجتماعی

۱۳۹۷-۱۱-۸ ۰۹:۳۷:۰۴ +۰۳:۳۰بهمن ۸ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای ارتباط، حرکات [...]

نمایش مطالب بیشتر