اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری)

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری):

اختلالی در زبان نوشتاری هست که شامل زیر بخشهای

بازشناسی کلمه(مانند کد گشایی خواندن و بازشناسی شکل کلمه)

درک خواندن، بخش بخش کردن کلمه یا بیان نوشتاری است.

این اختلالات تحت عنوان اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) مطرح میباشد.

Ehri, 2000; Gough & Tunmer, 1986; Kamhi & Catts, 2012; Tunmer & Chapman, 2007, 2012).

اختلال بازشناسی کلمه به عنوان اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) نیز شناخته میشود.

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) مانند اختلال زبان شفاهی در پنج حیطه تواناییهای زبانی خود را نشان می دهد (فونولوژی، مورفولوژی، نحو، معناشناسی و کاربرد شناسی).

اختلالات را می توانیم درسطوح شناخت،درک، تولید زبان درسطح صدا، سیلاب، کلمه، جمله،بحث و گفتگومشاهده نماییم.

(Nelson, 2014b; Nelson, Plante, Helm-Estabrooks, & Hotz, 2015).

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) و جدول طبقه بندی اختلالات یادگیری

مشکلات در سطوح صدا، سیلاب و کلمه مشکلات در سطوح جمله و بحث
 • مشکلاتی درسطوح فونولوژیک و مورفولوژیک ساختار کلمه
 • مشکلاتی در ایجاد ارتباط بین شکل ثابت ارتوگرافیک کلمه و کلمه نوشته شده
 • وجود آسیب در  کدگشایی و مهارت هجابندی کلمات نوشته شده
 • مشکلاتی در شناسایی اجزا گفتگو
 • مشکلاتی در کاربرد نحو و اجزا انسجام دهنده ی ایده ها
 • نقص در درک خواندن و فرمول بندی بحث وگفتگوی آکادمیک و اجتماعی

ارتباط بین نقص زبانی و ناتوانی یادگیری پیچیده است که بصورت ناتوانی ویژه یادگیری در پایین توضیح داده شده است.

ناتوانی ویژه یادگیری نقص در یک یا چند فرایند روانشناختی است که شامل درک یا کاربرد زبان نوشتاری یا کلامی است که  خودش را در توانایی ناقص در شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجابندی، و محاسبات ریاضی نشان می دهد.

(Individuals with Disabilities Education Improvement Act [IDEA], 2004)

اختلال زبانی معمولا قبل از ناتوانی یادگیری تشخیص داده می شود. این ناتوانی اغلب عملکرد آکادمیک فرد راتحت تاثیر قرار می دهد.

زمانیکه مشکلات تحصیلی در خواندن و نوشتن مشاهده می شود این مشکلات به خاطر مشکلات زیر بنایی  اختلالات زبانی است .

این اختلال ممکن است تحت عنوان اختلالات یاگیری برچسب گذاری شود.

(Sun & Wallach, 2014).

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) و مشکلات همراه با اختلالات یادگیری:

اختلال زبان نوشتاری ممکن است در عارضه های دیگری خود را نشان دهند مانند مشکلاتی که در زیر به آنها اشاره میشود.

 • اختلال در زبان گفتاری
 • اختلال بیش فعالی نقص توجه
 • نا توانیهای عاطفی
 • نقایص ذهنی
 • کم شنوایی یا ناشنوایی
 • اختلالات نافذرشد و اتیسم

ارتباط بین زبان بیانی و زبان نوشتاری:

این ارتباط به خوبی شناخته شده است.

ارتباط بین زبان نوشتاری و گفتاری:

ارتباط بین این دو ثابت شده است. این ارتباط را درساده ترین شکل ممکن می توانیم اینگونه توصیف نماییم “زمانیکه یک کلمه نوشته شده را کد شکنی می کنیم خواننده دقیقا همان مکانیسمی را که برای گفتن بکار میگیرد را مورد استفاده قرار میدهد”.

یکپارچگی بازشناسی کلمه ، واژه و درک زبان گفتاری برای رشد با کفایت مهارتهای درک خواندن ضروری است . (Tunmer & Chapman, 2012).

کودکان برای اینکه یک خواننده و نویسنده موفق باشند باید دانش بسیاری رادر مورد کلمات گفته شده و نوشته شده داشته باشند.

کودکانیکه در زبان گفتاری مشکل دارند اغلب در یادگیری خواندن و نوشتن نیز دچار مشکل میشوند.

کودکانیکه در خواندن و نوشتن مشکل دارند اغلب در زبان گفتاری نیز دچار مشکل می باشند و این یک ارتباط دو سویه می باشد. (Kamhi & Catts, 2012).

اختلال خواندن دیسلکسی (اختلال زبان نوشتاری) و فرآیند خواندن:

فرآیندی که فرد با استفاده از آن معانی را به سمبولهای نوشته شده که می تواند حروف یا علایم بینایی باشد منتقل میکند. کلمات  از این دسته هستند اجزا خواندن عبارت است از :

خواندن به روش کد گشایی:

توانایی که فرد در آن الگوهای ارتوگرافیک نوشته های الفبایی را به الگوهای فونولوژیکی مرتبط با کلمه گفتاری تبدیل می کند.

خواندن به روش بازشناسی کلمه:

به توانایی شناسایی کلمات از طریق کدگشایی کلمه یا شناسایی کل کلمه گفته می شود که مسیر مستقیم خواندن نیز گفته می شود. شناسایی اتوماتیک کلمه به عنوان یک کل بدون بکاربردن استراتژی کدگشایی گفته میشود.

روان خوانی

به توانایی شناسایی و خواندن سریع روان و درست متن گفته میشود.

روان خوانی تحت تاثیر اتوماتیک شدگی خواندن می باشد. اتوماتیک شدگی خواندن به توانایی خواندن درست  لیستی از کلمات در مدت زمان خاصی گفته میشود.

روان خوانی مهارتی است که ترکیبی از توانایی کدگشایی سریع و توانایی شناسایی دقیق کلمه وابسته است.

درک خواندن:

به توانایی درک معانی از متون خوانده شده گفته میشود.

درک یک مهارت یکپارچه است این مهارتها عبارتند از دانش واژگانی، کاربرد نشانه ها در یک مجموعه نحوی، درک ساختارهای گفتگوی متنوع (مثل ساختارهای داستانی یا فی البداهه)

درک به کاربرد توانایی عملکرد اجرایی نیز وابسته هست ( مثلا توانایی کاربرد دانش واژگانی قبلی و تفسیرو پیشنی بینی آن، و توانایی کنترل درک طرف مقابل )

مهارتهای غیر کلامی چیست؟ و در سنین مختلف کدام است؟

مهارتهای غیر کلامی مهارتهایی هستند که معمولا قبل از گفتار شکل می گیرد.

ارتباطات فقط صحبت کردن نیست.

اگر کودکان نتوانند صحبت کنن از روشهای ارتباطی جایگزین و افزوده استفاده می کنند.

به این مهارتها مهارتهای پیش کلامی نیز گفته می شود.

از بدو تولد ، کودک شما در حال یادگیری چگونگی برطرف کردن نیاز خود است.

مدتها قبل از اینکه او یک کلمه را بگوید

کودک شما نیازها ، افکار و احساسات  خود را بیان می کند

با شما با مهارتهای پیش کلامی برقرار می کند.

در حالی که همیشه نمی توانیم بفهمیم کودک سعی در گفتن چه چیزی دارد.

اما وقتی کودک احساس را درک کرد ، مهارت های ارتباطی اولیه خیلی بهتر رشد می کند.

کلمات را می شنود و با مراقبان و دیگران تعامل دارد.

داشتن “مکالمه” از ابتدا پایه و اساس مهارتهای واژگان و اجتماعی را تشکیل می دهد

که باعث موفقیت در مدرسه و زندگی می شود.

چگونه کودکان در حال رشد معمولاً در پنج سال اول زندگی ابراز وجود می کنند؟

چگونه می توانیم به کودکان کمک کنیم مهارت های ارتباطی خوبی ایجاد کنند؟

مهارتهای غیر کلامی در سنین 0 – 1:

نوزادان از بدو تولد با استفاده از حالت های صورت ، صداها ، نگاه و حرکات بدن خود را به شما می گویند که چه احساسی دارند.

گریه های مختلف به معنای چیزهای مختلف است ، از گرسنگی گرفته تا درد تا ترسیدن.

در سه ماه اول ، نوزادان شروع به لبخند می کنند و به سمت صدای صدای شما می چرخند و با یک آرامش بخش آرام می شوند.

در این زمان ، نوزادان از تمام بدن خود برای ابراز احساسات استفاده می کنند ، از درگیری با خوشبختی تا بیرون آمدن در هنگام ناراحتی.

در شش ماهه اول ، درک آنها از کلمات و توانایی برقراری ارتباط از طریق حرکات ضروری ، اصطلاحات و تکرار صداهایی مانند “بابا” افزایش می یابد.

برای درک بهتر شیرخوار خود ، به او توجه کنید.

به زودی ، شما می توانید نشانه های فریاد ، حرکات و کودک کردن کودک خود را بخوانید.

برای کمک به کودک خود  و ایجاد مهارت های ارتباطی ، سعی کنید فعالیتهای زیر را انجام دهید

صحبت کردن ، خواندن و آواز خواندن همراه او ، این کار را از بدو تولد شروع کنید.

مهارتهای غیر کلامی در سنین 1 – 3:

کودکان نوپا بسیار صریح هستند

آنها با استفاده از نگاه ، حرکات ، زبان بدن و بیان صورت برای برقراری ارتباط همه چیز از لذت تا انزجار استفاده می کنند.

مطالعه پاسخهای غیر کلامی کودک شما می تواند به شما کمک کند احساسات او را “بخوانید” برای فهمیدن آنچه نیاز دارید.

در این سن ، هنگامی که کودک دچار مشکل در بیان احساسات و نیاز می شود

اغلب به این دلیل است که او کلمات را برای ابراز احساسات ندارد

و یا توانایی آرام کردن مستقل خود را ندارد.

برای کمک به کودکان در هنگام کنترل احساس، احساس آرامش را به او منتقل کنید.

احساسات را با این حرف ها تصدیق کنید:

“شرط می بندم که احساس عصبانیت می کنید زیرا ما باید اکنون برویم.”

در حالی که اکثر نوزادان حدود 12 ماه اولین کلمات خود را می گویند

بسیاری دیگر را درک می کنند و واژگان و درک آنها به سرعت ایجاد می شود.

به زودی ، آنها شروع به درک و پاسخ به سؤالات با اشاره یا حرکت می کنند (“بینی شما کجاست؟”)

می توانند از پیشنهادات ساده مانند دست زدن به دست یا چرخاندن توپ پیروی کنند.

تا 24 ماه ، بسیاری از کودکان نوپا می توانند سوالات دو کلمه ای را بپرسند (“کجای بچه گانه؟”) یا اظهاراتی بکنند (“برو پارک.”).

بین سنین 2 و 3 سالگی ، واژگان و درک رشد می کنند ، ارتباط کلامی پیچیده تر می شود (جملات سه یا بیشتر کلمات) و کودکان با ارتباط غیر کلامی (مانند ساختن چهره های احمقانه یا عصبانی یا عبور از بازوها) عمدی تر می شوند.

انتخاب کودک ، از کتابهایی که شما با هم می خوانید و اینکه چه چیزی را بپوشید ، می تواند به او کمک کند احساس قدرت کند.

مهارتهای غیر کلامی در سنین 4 – 5:

هرچه واژگان روزانه رشد می کند ، پیش دبستانی ها ایده های پیچیده ای را با جملات طولانی تر برقرار می کنند.

در این زمان ، شما می توانید با الگوبرداری و بحث در مورد اهمیت صدای صدا ، به او در ارتباط غیر کلامی کمک کنید (اگر خیلی با صدای بلند صحبت می کنید ، ممکن است حتی اگر شما هم عصبانی نباشید).

صورت های چهره ای که مطابق با آنچه می خواهید ارتباط برقرار کنید باشد.

فضای شخصی و برقراری ارتباط چشمی را یاد بدهید.

کودکان پیش دبستانی عاشق بازی وانمود کردن و بازیگری هستند.

برای افزایش درک زبان بدن ، بازی Mood را انجام دهید.

بدون استفاده از کلمات ، روحیه خود را ابراز کنید و ببینید کودک شما می تواند آن را حدس بزند یا نه.

به نوبت خود بپردازید و در مورد روشهای مختلف زبان بدن ، بیان صورت و حرکات در ارتباط احساسات و افکار صحبت کنید.

برای تمرین ارتباطات عمدی ، یک بازی را با همان جمله به اشکال مختلف ، از هیجان تا غم و خوشبختی – به هر روش دیگری که شما و فرزندتان می توانید به آن فکر کنید ، انجام دهید.

اهمیت تماس چشمی چیست؟ چگونه تماس چشمی را میتوان تقویت کرد؟

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=”” admin_toggled=”no”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_6″ layout=”1_6″ spacing=”” center_content=”yes” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”200″ margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

دکتر جعفر معصومی

دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

دارای بیش از ۲۰ سال سابقه کار در اختلالات گفتار و زبان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

استاد دانشگاه فرهنگیان تبریز

[/fusion_text][fusion_button link=”” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”3d” bevel_color=”” border_width=”” size=”” stretch=”default” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”flash” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” border_radius=””]بیشتر بدانیم[/fusion_button][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”2_3″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

اهمیت تماس چشمی

اهمیت تماس چشمی در رشد مهارتهای اجتماعی زیاد است.

مهارت تماس چشمی مهارتی است که از ماههای اول زندگی فرد به وجود می آید.

وجود مشکل در تماس چشمی کودکان و بزرگسالان سبب اختلالاتی در روند ارتباطی آنها می گردد.

ما می خواهیم بررسی کنیم که اهمیت تماس چشمی در مهارتهای پیش کلامی چیست؟

 

«تماس چشمی» چیست و چرا مهم است؟ (اهمیت تماس چشمی)

برقراری ارتباط میان افراد مستلزم ایجاد تماس چشمی و صحبت کردن است.

برقراری و حفظ تماس چشمی خوب یک مهارت مهم اجتماعی است.

با نگاه کردن به صورت گوینده اطلاعات زبانی زیادی را بدست می آوریم.

این اطلاعات از طریق بیان چهره‌ای، ژست‌ها، اشاره‌ها و الگوی لب‌ها  بدست می آید.

یک قسمت مهم دیگر ارتباط، نگاه کردن همزمان طرفین ارتباط به جزئیات محیط است.

کودک به شما نگاه می‌کند و والدین با تعقیب نگاه او مطلبی درباره آن شی بیان می‌کنند.

تماس چشمی پیش نیاز چه مهارتهایی است؟

این کار قدم اول مکالمه ونوبت‌گیری در مکالمه است.

ولی کودکان کم شنوا ممکن است گفته‌های والدین را متوجه نشوند پس بنابراین مهارتهای ارتباطی در آنها بخوبی رشد نمی‌کنند.

تماس چشمی کودکانی که مشکلات ارتباطی دارند ممکن است ناپایدار و جزئی باشد.

این مسأله باعث قطع ارتباط می‌شود زیرا والدین چنین برداشت می‌کنند که کودکشان اغلب مایل به برقراری ارتباط نیست.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=”1_6″ layout=”1_6″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”200″ margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_button link=”https://tabslp.com/” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”3d” bevel_color=”” border_width=”” border_radius=”4″ border_color=”” border_hover_color=”” size=”xlarge” stretch=”yes” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]صفحه اصلی[/fusion_button][fusion_separator style_type=”shadow” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_button link=”https://tabslp.com/shop/” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”3d” bevel_color=”” border_width=”” size=”xlarge” stretch=”yes” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” border_radius=”4″]فروشگاه[/fusion_button][fusion_separator style_type=”shadow” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_button link=”https://tabslp.com/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/%da%86%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d9%84%db%8c%d9%86%db%8c%da%a9-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”3d” bevel_color=”” border_width=”” size=”xlarge” stretch=”yes” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” border_radius=”4″]چرا مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز [/fusion_button][fusion_separator style_type=”shadow” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_button link=”https://tabslp.com/%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C/” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”3d” bevel_color=”” border_width=”” size=”xlarge” stretch=”yes” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” border_radius=”4″]تنظیم وقت ملاقات[/fusion_button][fusion_separator style_type=”shadow” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=”” border_size=”” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=”center” /][fusion_button link=”https://tabslp.com/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%da%af%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a7/” text_transform=”” title=”” target=”_self” link_attributes=”” alignment=”” modal=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” color=”default” button_gradient_top_color=”” button_gradient_bottom_color=”” button_gradient_top_color_hover=”” button_gradient_bottom_color_hover=”” accent_color=”” accent_hover_color=”” type=”3d” bevel_color=”” border_width=”” size=”xlarge” stretch=”yes” icon=”” icon_position=”left” icon_divider=”no” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” border_radius=”4″]خدمات مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز[/fusion_button][fusion_map api_type=”” embed_address=”” embed_map_type=”roadmap” address=”پلاک ۱۹ خیابان رضا نژاد جنوبی خیابان امام” type=”hybrid” width=”” height=”” zoom=”14″ scrollwheel=”yes” scale=”yes” zoom_pancontrol=”yes” animation=”yes” popup=”yes” map_style=”default” overlay_color=”” static_map_color=”” infobox_content=”” infobox=”default” infobox_text_color=”” infobox_background_color=”” icon=”” icon_static=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][fusion_products_slider picture_size=”auto” cat_slug=”” number_posts=”5″ carousel_layout=”title_on_rollover” autoplay=”yes” columns=”5″ column_spacing=”” scroll_items=”” show_nav=”yes” mouse_scroll=”no” show_cats=”yes” show_price=”yes” show_buttons=”yes” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

اختلال یادگیری چیست؟ انواع آن کدام است؟ علایم آن

اختلال یادگیری چیست؟ انواع آن کدام است؟ علایم آن چیست؟

اصطلاح اختلال يادگيري  کودکان و نوجوانانی را توصیف می نماید که دارای ناتوانی های یادگیری ویژه و بخصوصی هستند.

 دانش‌آموزانی که درای مشکلات و اختلالات یادگیری هستند به شیوه های معمول آموزش جواب نمی دهند.

کودکان مبتلا به این اختلال   نیازمند شیوه‌های خاص آموزشی هستند.

اختلالات یادگیرینشان دهنده مشکلات ویژه ای در دستگاه عصبی شخص است.

و با هوش کودک و یا تلاش های والدین برای تربیت درست کودک مرتبط نیستند.

تعریف ساده ای از اختلال یادگیری وجود دارد که می گوید:

مطالعات نشان می دهد که نورونهای مغزی فرد مبتلا به اختلال یادگیری اتصالات متفاوتی را دارند.

وجود تفاوت در اتصالات عصبی باعث تفاوت در دریافت و پردازش اطلاعات فرد مبتلا  می گردد.

این اختلال  باعث مشکلات  خواندن، نوشتن، هجی کردن و حل کردن مسائل ریاضی میشود.

اختلال یادگیری روی توانایی ساماندهی و فراخوانی اطلاعات، صحبت کردن و گوش دادن تاثیر منفی میگذارد

اختلال یادگیری سبب مشکل در خاطرات کوتاه مدت و بلند مدت فرد می گردد.

اصطلاح اختلال یادگیری در طیف وسیعی از چالش های یادگیری کاربرد دارد.

  اختلال یادگیری شامل مشکلات یادگیری ناشی از مشکلات بینایی یا شنوایی یا دیگر مشکلات ثانویه  نمی شود.

افراد مبتلا  معمولا دارای هوش متوسط و بالاتر از متوسط هستند

البته با دریافت خدمات گفتار درمانی، کاردرمانی، روانشناسی، آموزش و حمایت های لازم، می توان این اختلاف را به حداقل رساند تا مهارت های آن ها فرصت ظهور پیدا کند.

دانش آموزی که دارای ناتوانی یادگیری است چه ویژگی‌هایی دارند؟

 •  بهره هوشی آنها متوسط و بالاتر است.
 • حواس مختلف آنها  (بینایی و شنوایی و…) سالم است.
 •  پیشرفت درسی و عملکرد تحصیلی آنها با توجه به سن و هوش ضعیف است.
 • مشکلات زبانی آنها دارای  اختلال زبان درکی و یا بیانی، وارونگی کلمات است
 • به موضوعات و سوالاتی که پرسیده می شود  پاسخ‌های نامربوط می‌دهد.
 • به علت کمبود توجه و حواس پرتی جزییات مهم را فراموش می‌کنند.
 • در حرکات خود دست‌ و پا چلفتی هستند و هماهنگی چشم و دستشان ضعیف است.
 • اعتماد به نفس آنها پایین بوده و در زمینه‌های تحصیلی و آموزشی به  دلیل اختلال یادگیری  انگیزه‌ زیادی ندارد.
 • با تاخیر فعالیت‌های آموزشی و درسی را انجام داده و تکالیف و فعالیتهای آموزشی آموزشی را به سختی انجام می دهند.
 • حافظه ضعیف دارند و مطالب را زود فراموش می‌کند.

اختلالات یادگیری کی خود را نشان می دهد؟

مشکلات  خواندن، نوشتن و  ریاضی در طول سال های مدرسه بروز می کنند.

علائم و نشانه ها معمولا هنگام تحصیل و مدرسه  تشخیص داده می شود.

 برخی از مبتلایان به ارزیابی و دریافت خدمات مراجعه نمی کنند و مشکل آنها تا دبیرستان و بزرگسالی تشخیص داده نمی شود.

برخی افراد  دچار اختلالات یادگیری  هرگز  به مشکل خود پی نمی برند.

  آنها معمولا هرگز نمی دانند که چرا  با آموزش مشکل دارند و چرا در مشاغل خود و یا در رابطه با خانواده و دوستانشان مشکلاتی دارند.

اختلالات  یادگیری  با مشکلات یادگیری  ناشی از اختلالات بصری، شنوایی یا حرکتی نباید اشتباه گرفته شوند.

این اختلال را  باید از مشکلات ذهنی، اختلالات عاطفی؛ و فرهنگی یا اقتصادی تمییز دهیم.

افراد دارای اختلال یادگیری  ازبهره هوشی بالا و یا متوسط برخوردار هستند.

بین توانایی فرد و دستاوردهای واقعی او اختلاف وجود دارد. 

به همین دلیل  اختلالات یادگیری به عنوان “اختلالات پنهان” هم نامیده می شوند:

فرد، فردی “طبیعی”  و هوشمند است، اما نمی تواند سطح مهارت مورد انتظار در سن خاص را نشان دهد..

ناتوانی در یادگیری به طور کامل درمان نمی شود شود و یک چالش مادام العمر است.

با حمایت و مداخله مناسب در کاردرمانی و گفتاردرمانی، افراد دارای اختلال در یادگیری می توانند در مدرسه، در محل کار، در روابط و در جامعه موفق شوند.

در قانون فدرال، تحت قانون آموزش افراد معلول (IDEA)،  اصطلاح “اختلال خاص یادگیری” است که یکی از 13 دسته از معلولیت تحت حمایت قانون به شمار میآید.

“ناتوانی های یادگیری” یک اصطلاح “چترمانند” است که تعداد دیگری از اختلالات یادگیری خاص را شامل می شود، مانند اختلال خواندن و اختلال نوشتن .

اختلالات زبان چیست؟ چگونه تعریف شده و چه تاثیری دارد؟

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”default” rule_size=”” rule_color=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]

اختلالات زبان چیست؟ چگونه تعریف شده و چه تاثیری دارد؟

اختلالات زبانی باعث میشود که کودک مبتلا به اختلالات زبانی نتواند بفهمد که

 • دیگران به او چه میگویند
 • عقاید خودش را بیان کن
 • فکرهای خودش را به دیگران بگوید.
 • احساساتش را با دیگران درمیان بگذارد.
 • تاثیر دیگر اختلالات زبانی این است که کودک می تواند در یادگیری دچار مشکلات یادگیری شود.
 • اختلالات زبانی روی مهارته–ای اجتماعی و ارتباطی فرد نیز تاثیر می گذارد.

کودکم اگر مشکل داشت چه کاری باید انجام بدهم؟

اگر کودک شما چنین مشکلی داشت شما تنها نیستید .

راههای بسیار متنوعی برای درمان و کمک به شما و کودکتان وجود دارد.

متخصصان گفتاردرمانی و روانشناسی مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در کنار شما و برای کمک به شما آماده اند.

میتوانید با آنها تماس بگیرید  تا راه حلهای مناسب و کمکهای متناسب  را دریافت دارید.

اولین گام برای کمک به شما و کودکتان این است که بدانید اختلالات زبانی چه هستند.

زبان چیست؟

برای اینکه متوجه شویم اختلالات زبان چیست باید بدانیم که زبان چیست

زبان چیه؟

کلمات بکار رفته و چگونگی کاربرد آنها برای انتقال ایده ها و خواسته هایمان زبان است.

زبان شامل

معانی کلمات:

بخی کلمات معانی بیش متعدد و متنوعی دارند. مانند ستاره (میتونه در آسمان باشد و یا فردی مشهور در یک رشته

ایجاد کلمه جدید:

برای مثال دوست، دوستانه و غیر دوستانه

کنار هم گذاشتن کلمات:

مثلا در فارسی میگیم: من با مادر و پدرم بازار رفتم ولی نمیگیم : مادر با پدر بازار من و رفتم!

تصمیم گیری در مورد چینش کلمات کنار هم در موقعیتهای مختلف

ممکن پاتون رو بکشید ولی اگه فرد اهمیت نداد میگیم پاتو بکش!

 اختلالات زبانی چیست؟ زبان  چیست  و شامل چه آیتمهایی می شود؟

اختلالات زبانی آسیبی است که سبب میشود فرد کلمه مناسب را پیدا نکند.

فرد مبتلا به آسیب زبانی نمی تواند  جملات واضحی را هنگام گفتگو  تولید کند.

این اختلال همچنین سبب می شود که فرد گفته های دیگران را نفهمد.

کودکی در فهم سخنان دیگران نقص دارد  در شکل دادن  تفکراتش در قالب کللم مشکل داشته باشد.

ممکن است که شما متوجه شوید که:

 کلمات کودک محدود است.

جملاتش کوتاه است.

کودک جملات کاملی را نمی گوید

جملات کاربردی کودک مشکل گرامری دارد.

هم سن و سالان او گفتگو می کنند و جوک می گویند. در حالیکه  مبتلایان به اختلالات زبانی قادر به این کار نیستند.

فرد مبتلا جملاتی دارد کوتاهتر از هم سن وسالانش مثلا جملاتش دو کلمه ای است.

او حتی در پاسخ به پرسشهای ساده نیز دچار مشکل  است.

خیلی مهم است بدانیم که مشکلات زبانی مانند مشکلات شنیداری و اختلالات گفتاری نیست.

افراد مبتلا به اختلالت زبانی در تلفظ کلمات مشکلی ندارند و  دچار مشکل شنیداری نیز نیستند.

آنها در کاربرد قوانین زبانی مانند گرامر دچار مشکل هستند

آنها فقط دچار مشکل تاخیر زبانی نیستند 

بدون درمان مشکل ارتباطی آنها ادامه می یابد. و ممکن است منجر به مشکلات شناختی، عاطفی و نهایتا مشکلات تحصیلی شود.

انواع مشکلات زبانی:

سه نوع مشکل اختلال زبانی وجود دارد.

مسایل موجود در زبان دریافتی:

مشکل در درک آنچه که دیگراتن می گویند.

مسایل زبان بیانی:

افراد مبتلا در بیان عقاید و ایده ها و نیازهایشان دچار مشل هستند

مسایل و مشکلات آمیخته زبان بیانی و درکی :

افراد مبتلا در درک و بیان  زبانی دچار مشکل هستند.

انواع اختلالات زبانی

اختلالات زبانی می تواند رشدی و اکتسابی باشد.

اختلالات زبان اکتسابی

یک نمونه از اختلالات زبان  اکتسابی آفازی است.

آفازی اختلالی است که فرد بعد از آسیب به مغز در اثر بیماری یا صدمه  به آن مبتلا می شود. مانند سکته یا ضربه مغزی.

اختلالات زبان رشدی:

اختلالات زبان رشدی در کودکان بسیار معمول است.

کودکان مبتلا به اختلال زبان رشدی دیرتر از همسالان خود زبان باز می کنند.

این تاخیر و دیر زبان باز کردن به سطح هوشی آنها ربطی ندارد.

کودکان مبتلا به اختلالات رشدی زبان سطح هوشی متوسط یا بالایی دارند.

این کودکان معمولا در مهارتهای زبان بیانی و دریافتبی قبل از ۴ سالگی دچار مشکل هستند.

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟

سندرمها چه معنایی دارند؟ تفاوت آنها با بیماری چیست؟

سندرمها مجموعه ای از علایم هستند که همراه یکدیگر مشاهده میشوند

معمولا نشاندهده یک مشکل یا اختلال هستند.

برخی از سندرمها وجود دارند که مشکلات یادگیری، گفتار، زبان و ارتباط دارند.

برای نمونه میتوان به سندرم ایکس شکننده، داون و غیره  اشاره نمود.

معنی سندرم از نظر پزشکی چیست؟

سندرم مجموعه ای از علائم و نشانه های پزشکی است که با یکدیگر ارتباط دارند.

 اغلب با یک بیماری یا اختلال خاص همراه هستند.

کلمه از یونانی مختصرμον به معنی “همزمانی” گرفته شده است.

یک سندرم فقط مختص یک بیماری نیست.

تفاوت بین بیماری و سندرم چیست؟

بیماری: یک فرایند خاص و خاص در بدن با علت خاص و علائم مشخصه.

سندرم: تعدادی از علائم در کنار هم اتفاق می افتند و یک بیماری خاص را توصیف می کنند.

آیا سندرم یک بیماری یا اختلال است؟

سندرم اصطلاحی است که به یک بیماری یا اختلال اشاره دارد که دارای بیش از یک ویژگی یا علامت مشخص است.

مجموعه یا مجموعه ای از علائم و نشانه هایی که یک بیماری خاص را توصیف یا پیشنهاد می کند.

سندرم داون یک سندرم ژنتیکی شناخته شده است.

رایجترین و شناخته شده ترین سندرمها کدامند؟

 سندرم آنجلمن

سندرم فریاد گربه

سندرم داون (تریزومی 21)

سندرم X شکننده.

سندرم کلاینفل

نوروفیبروماتوز

 سندرم پرادر-ویلی.

 سندرم رت

آیا می توان یک سندرم را درمان کرد؟

سندرمها روش درمانی یا پیشگیری ندارد.

سندرم داون یک بیماری ، اختلال ، نقص یا وضعیت پزشکی نیست و بنابراین درمان ندارد.

مبتلایان به سندرم داون می توانند به گفتار درمانی یا کاردرمانی مراجعه کنند ، اما این علائم سندرم داون آن را درمان نمی کند

کدام نژاد بیشترین اختلالات ژنتیکی را دارد؟

نمونه هایی از مشکلات ژنتیکی که در گروه های قومی خاص بیشتر دیده می شود بیماری سلول داسی است که بیشتر در افراد آفریقایی ، آمریکایی آفریقایی یا آمریکایی مدیترانه ای دیده می شود.

 بیماری Tay-Sachs ، که بیشتر در بین مردم اشکنازی (اروپای شرقی و مرکزی) یهودی یا فرانسوی رخ می دهد