آوریل 2020

گفتار درمانی تبریز کجاست و چه خدماتی را ارایه می دهد؟

2020-07-28T12:38:28+04:30

گفتار درمانی تبریز کجاست و چه خدماتی را ارایه می

گفتار درمانی تبریز کجاست و چه خدماتی را ارایه می دهد؟2020-07-28T12:38:28+04:30

گفتاردرمانی دکتر معصومی کجاست؟ و چه خدماتی ارایه می دهد؟

2020-10-24T08:43:51+03:30

گفتاردرمانی دکتر معصومی کجاست؟ و چه خدماتی ارایه می دهد؟

گفتاردرمانی دکتر معصومی کجاست؟ و چه خدماتی ارایه می دهد؟2020-10-24T08:43:51+03:30

توانبخشی چیست؟ و شامل چه خدماتی است؟ و چه کاری انجام می دهد؟

2020-05-10T09:29:54+04:30

توانبخشی چیست؟ انسانهایی هستند که در اثر بیماری یا صدمه

توانبخشی چیست؟ و شامل چه خدماتی است؟ و چه کاری انجام می دهد؟2020-05-10T09:29:54+04:30

تولید و تلفظ صداهای گفتاری و اختلالات آن چیست؟ پاسخ به سوالات رایج

2020-05-23T12:10:22+04:30

تولید و تلفظ صداهای گفتاری چگونه انجام می شوند؟ صداها

تولید و تلفظ صداهای گفتاری و اختلالات آن چیست؟ پاسخ به سوالات رایج2020-05-23T12:10:22+04:30

نوروفیدبک چیست؟ پاسخ به سوالات رایج در مورد نوروفیدبک

2020-05-25T16:48:51+04:30

نوروفید بک چیست؟ نوروفیدبک ، نوروتراپی یا نوروبیو فیدبک نیز

نوروفیدبک چیست؟ پاسخ به سوالات رایج در مورد نوروفیدبک2020-05-25T16:48:51+04:30

متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در یک نگاه

2020-08-09T10:49:54+04:30

متخصصان مرکز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در

متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در یک نگاه2020-08-09T10:49:54+04:30

مارس 2020

تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟

2020-03-27T18:45:24+04:30

تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می

تشخیص افتراقی چیست؟ و در اختلال زبانی چگونه صورت می گیرد؟2020-03-27T18:45:24+04:30

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

2020-03-29T13:15:36+04:30

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟ ارزیابی

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟2020-03-29T13:15:36+04:30

دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری اکتسابی چیست؟

2020-04-05T12:29:39+04:30

دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری اکتسابی چیست؟ دیس

دیس گرافی اکتسابی (آگرافی) یا اختلال نوشتاری اکتسابی چیست؟2020-04-05T12:29:39+04:30

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می شود؟

2020-03-29T13:39:01+04:30

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می

نارساخوانی یا دیسلکسیا اکتسابی چیست؟ چگونه ارزیابی و درمان می شود؟2020-03-29T13:39:01+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر