گفتاردرمانی در تبریز و آذربایجان

گفتاردرمانی در تبریز و آذربایجان در استان آذربایجان شرقی و شهر تبریز قرار دارد.

مرکز جامع گفتار درمانی تبریز اکنون وارد ۲۰ سالگی فعالیت خود شده است.

مرکز جامع گفتار درمانی تبریز از کادر مجرب با تحصیلات دانشگاهی استفاده می نماید.

این  مرکز با  آخرین روشها و متدهای علمی  به ارایه خدمات گفتار درمانی در شهر تبریز می پردازد.

گفتاردرمانی در تبریز و آذربایجان از تکنیکهای کلینیک، کودک، خانواده و مدرسه محور  استفاده می نماید.

.

در این مرکز فرد مراجع ابتدا توسط دکترای گفتاردرمانی ویزیت می شود.

فرد از لحاظ ارتباطی، زبانی، شناختی، گفتاری، بازی، جویدن، بلع و سایر مهارتها مورد ارزیابی دقیق قرار میگیرد.

سپس براساس ارزیابی و مصاحبه انجام یافته در مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز در آذربایجان شرقی برنامه درمانی متناسب با نیاز فرد ارایه می شود.

در مرکز جامع گفتار درمانی تبریز در آذربایجان شرقی به افراد دارای مشکلات زیر خدمات توانبخشی اعم از کاردرمانی،گفتاردرمانی، روانشناسی و آموزش ارایه می گردد.

تاخیردررشدگفتاروزبان،

ناتوانیهای ذهنی واختلالات یادگیری

اختلال درزبان نوشتاری یا خواندن و نوشتن

انواع اختلالات تلفظ صداهای گفتاری

انواع مشکلات ناشی ازصدمات مغزی وبیماریهای مغزواعصاب (فلج مغزی)

کم شنوایی واختلال درپردازش شنیداری

اختلالات طیف اوتیسم واختلالات ارتباط اجتماعی

شکاف لب وکام و اختلال در تشدید صوت ( تودماغی بودن صدا)

مشکلات صدا بدنبال صدمات حنجره یا بدعملکردی آن

ناروانی گفتار ( لکنت،کلاترینگ،ناروانیهای دوران کودکی )

اختلال دربلع دهانی وحلقی،وفعالیتهای تغذیهای (جویدن ومکیدن) نوزادان وکودکان