ارایه خدمات گفتار درمانی، کاردرمانی، نوروفیدبک، روانشناسی، مشاوره و سنجش تحصیلی

مقالات سایت

راههای تماس:

04133376035 ، 04133368657، 09398145909 ،09146590651

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام چه خدماتی ارایه می دهد؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

مرکز جامع گفتار درمانی تبریز یاشام

گفتار درمانی کودکان

 • تاخیر رشد گفتار و زبان  Speech and Language Developmental Delay
 • لکنت زبان  (Stuttering)
 • کم توانی ذهنی (Mental retardation)
 • بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز (ADHD)
 • مشکل در تلفظ صداها (Articulation disorders)
 • مشکلات خواندن و نوشتن (Reading and writing disorders )
 • کم شنوایی (Hearing loss)
 • شکاف لب و کام(Lip and cleft palate)
 • مشکلات خواندن Reading problem
 • مشکلات نوشتن writing problem
 • مشکلات محاسبه و ریاضیCalculating and Mathematics Problem

گفتار درمانی بزرگسالان

 • سکته مغزی و آفازی CVA and Aphasia
 • لکنت زبان Stuttering
 • اختلالات صدا Voice disorders
 • دمانسDementia
 • پارکینسون Parkinson
 • اختلالات تلفظ صداها Sound and Articulation Disorders
 • اصلاح صدای بم یا زیر غیر عادی Voice Treatment
 • اختلالات صدا و گفتار سالمندی elderly speech and language disorders
 • مشکلات شناختی و واژه یابی Cognition and word finding problems
 • مشکلات خواندن  reading problems
 • مشکلات نوشتن writing problem
 • مشکلات محاسبه و ریاضی calculation and mathematics problems

مرکز جامع کاردرمانی تبریز یاشام

کادرمانی جسمی حرکتی کودکان

فلج مغزی

تاخیر رشدی

میلومننگوسل (اسپینابیفیدا)

میوپاتی ها و دیستروفی های عضلانی

SMA

ناهنجاریهای مادرزادی

لوکودیستروفی

کاردرمانی ذهنی کودکان

اختلالات نافذ رشد اتیسم

بیش فعالی ADHD

اختلال هماهنگی رشدی

سندرم داون و X شکننده

ناتوانیهای ذهنی

اختلالات نوشتاری

مشکلات حسی حرکتی و پردازشی

کاردرمانی جسمی حرکتی بزرگسالان

سکته مغزی CVA

ضربه مغزی TBI

MS

پارکینسون

ضایعات نخاعی

MS

میوپاتی و دیستروفی های عضلانی

کاردرمانی ارتوپدی کودکان و بزرگسالان

اختلالات ارتوپدی شانه

اختلالات ارتوپدی آرنج مچ دست و دست

مشکلات تاندونی

مشکلات عصبی دست

سندرم درد و RSD

انواع شکستگی های دست

سوختگی دست