پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
پاسخ داده شدهAhad پرسیده شد 1 ماه پیش • 
39 بازدید1 پاسخ1 رای
بازهادی پرسیده شد 2 ماه پیش • 
59 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهEhsan پرسیده شد 3 ماه پیش • 
61 بازدید3 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهEhsan پرسیده شد 3 ماه پیش • 
40 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهEhsan پرسیده شد 3 ماه پیش • 
57 بازدید1 پاسخ1 رای
پاسخ داده شدهtabriz پرسیده شد 3 ماه پیش • 
45 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهelahe پرسیده شد 3 ماه پیش • 
49 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهali پرسیده شد 3 ماه پیش
42 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهasad پرسیده شد 3 ماه پیش • 
46 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهreza پرسیده شد 3 ماه پیش • 
42 بازدید1 پاسخ0 رای
پاسخ داده شدهcivh پرسیده شد 3 ماه پیش
45 بازدید1 پاسخ0 رای