محمد 1 سال قبل

آزمون وکسلر

سلام وقت بخیر جناب دکتر..
اگه زحمت نیست لطف کنین درباره آزمون وکسلر یه توضیح مختصر بفرمایین

1 پاسخ

 آزمون وکسلر

توانایی فرد در درک و فهم محیط و پیروز شدن در چالشهای آن هوش است.

در راستای این تعریف سه مقیاس قابل تعریف است.

 وکسلر سه مجموعه­ ی آزمون انفرادی را برای گروه­های مختلف سنی طراحی کرده است.

این سه مجموعه بهره هوشی کلی فرد را مشخص می­ کند.

بهره هوشی کلامی  و بهره هوشی عملی هم توسط آزمون وکسلر   اندازه­ گیری میشود.

در مقیاس­های وکسلر دو قسمت مشاهده می شود.

قسمتی از آن به سوالاتی مربوط می­شود که  درک زبان یا استفاده از زبان را  به صورت­ های مختلف می سنجد.

در این قسمت از ازمون فردر به  مانند صحبت کردن، خواندن و نوشتن احتیاج دارد.

  با این مجموعه سوالات، هوش کلامی راسنجیده می شود.

قسمت دیگر  آزمون وکسلر جنبه عملی تواناییهای فرد یا هوش عملی و غیر کلامی فرد را می سنجد.

این قسمت وابستگی کمتری به زبان و کاربرد آن دارد.

این وابستگی کمتر به زبان باعث می شود آزمون احتمالا برای اقلیتهای فرهنگی یا کودکان دارای فقر فرهنگی مناسبتر باشد.

 

مقیاس  وکسلر برای کودکان

این آزمون یک آزمون تحلیلی است.

درجه موفقیت فرد در نمره گذاری موثر است.

این آزمون برای کودکان ۱۵-۵ سالهمناسب است.

۱۲ زیر آزمون دارد. برحسب ویژگیها به دو گروه کلامی و غیر کلامی تقسیم می شود.

زیر آزمونهای کلامی:

اطلاعات عمومی
ادراک عمومی
مسایل عددی
تشابهات
لغات
حافظه عددی

زیر آزمونهای غیر کلامی:

تکمیل تصاویر

مکعب ها
الحاق قطعات
رمز نویسی
ماز ها
تنظیم داستان های تصویری