آیا تماشای تلویزیون به افزایش واژگان کودک کمک می کند؟

صفحه ی اصلی سوالاتآیا تماشای تلویزیون به افزایش واژگان کودک کمک می کند؟

آیا تماشای تلویزیون به افزایش واژگان کودک کمک می کند؟

1 پاسخ

در بسیاری از مواقع والدین برای سودمند کردن اوقات کودک خود در جهت رشد مهارت های گفتار و زبان از استفاده زیاد کودک مقابل تلویزیون نام می برند.
هرچند که برای کودکان مبتلا به آسیب شنوایی گوش کردن به صدای تلویزیون و تشخیص گفتار از طریق آن بسیار ارزشمند است.
اما این کار باید با توصیه گفتاردرمانگر و به میزان مشخص و با شیوه ای مناسب انجام شود.
این نکته ارزشمند را به خاطر داشته باشید که گفتاری بیشتر به کودک در افزایش واژه کمک خواهد کرد که اورا به طور مستقیم مخاطب قرار داده و او را به یک تعامل وارد کند.
گوش کردن به تلویزیون ارتباطی یک طرفه ایجاد می کند بنابراین سودمندی زیادی در توسعه مهارت های زبانی نخواهد داشت.

Televizora baxmaq uşağın söz ehtiyatını artırmağa kömək edirmi?
Bir çox hallarda, valideynlər uşağının danışma və dil bacarıqlarını inkişaf etdirmək üçün vaxtından faydalanmaq üçün uşağın həddindən artıq televizor istifadəsini istifadə edirlər.
Eşitmə itkisi olan uşaqların televizorun səsini dinləməsi və onun vasitəsilə nitqi tanıması çox vacib olsa da,