آیا عدم تماس چشمی نشانه ADHD است؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: گفتاردرمانیآیا عدم تماس چشمی نشانه ADHD است؟
raha 1 سال قبل

کودک من به چشمهای من نگاه نمی کنه 
پیش دکتر بردم گفتند که عدم توجه و بیش فعالی داره.
آیا تماس چشمی  نشانه بیش فعالی و عدم توجه و تمرکز است؟
 
 

1 پاسخ
بهترین پاسخ

 تماس چشمی: اجتناب از تماس چشمی ممکن است یک رفتار شخصیتی کودک مبتلا به اختلال کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی و یا اختلال طیف اوتیسم باشد.
آنها ممکن است به نظر برسند که شما را نادیده می گیرند ، اما برخی از کودکان در برقراری تماس چشمی مشکل دارند.