آیا نوروفیدبک برای کودکان مبتلا به کمبود توجه و تمرکز و بیشفعالی مفید است؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: گفتاردرمانیآیا نوروفیدبک برای کودکان مبتلا به کمبود توجه و تمرکز و بیشفعالی مفید است؟
رضا 1 سال قبل

کودک من تشخیص بیش فعالی گرفته است 
توجه و تمرکز ندارد.
یکجا بند نمیشود.
دایما در حال حرکت است.
مدام سر وصدا می کند.
همه چیز را زمین میریزد و مدام در حال ریخت و پاش است.
آیا نوروفیدبک برایش مفید است؟

1 پاسخ

درمغز افراد مبتلا به کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی مقدار زیادی موج دلتا با فرکانس پایین یا امواج مغزی تتا و کمبود امواج مغزی با فرکانس بالا بتا ایجاد می شود.
نوروفیدبک در  بیش از 20 تا 40 جلسه تمرین برای معکوس کردن این نسبت کار می کند.
هدف نهایی هم افزایش فعالیت مفید مغز  ، درگیر و کاهش کلی علایم کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی است