آیا نوروفیدبک به اضطراب کمک می کند؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: نوروفیدبکآیا نوروفیدبک به اضطراب کمک می کند؟
tabriz 2 سال قبل

آیا نوروفیدبک به اضطراب کمک می کند؟

1 پاسخ

نوروفیدبک به نوعی  مکمل و جایگزین دارو درمانی است.
  عمدتاً  برای معالجه  اضطراب ، افسردگی ، اختلال استرس پس از آسیب (PTSD) و اختلال بیش فعالی کمبود توجه (ADHD) مورد استفاده قرار می گیرد.