آیا نوروفیدبک شخصیت شما را تغییر می دهد؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: نوروفیدبکآیا نوروفیدبک شخصیت شما را تغییر می دهد؟
elahe 2 سال قبل

آیا نوروفیدبک شخصیت شما را تغییر می دهد؟

1 پاسخ

آموزش نوروفیدبک شخصیت اساسی را تغییر نمی دهد.
  حتی برخی از مشکلات رفتاری منفی ممکن است از بین بروند