آیا نوروفیدبک می تواند به مغز شما آسیب برساند؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: نوروفیدبکآیا نوروفیدبک می تواند به مغز شما آسیب برساند؟
asad 2 سال قبل

آیا نوروفیدبک می تواند به مغز شما آسیب برساند؟

1 پاسخ

به عنوان یک قاعده کلی ، اکثر بیماران از نوروفیدبک عوارض جانبی  را تجربه نمی کنند.
اگر این امواج خیلی سریع ، خیلی آهسته یا در بخشهای خاصی از مغز به طور مناسب تولید نشوند
، می توان از نوروفیدبک برای بازآفرینی مغز برای پرداختن به این مسائل استفاده کرد.