آیا نوروفیدبک می تواند مضر باشد؟

صفحه ی اصلی سوالاتآیا نوروفیدبک می تواند مضر باشد؟
ali 1 سال قبل

آیا نوروفیدبک می تواند مضر باشد؟

1 پاسخ

 نوروفیدبک معمولاً به عنوان یک مداخله ایمن برای بهبود انعطاف پذیری الکتروونولوژیکی شناخته می شود .
برخی افراد عوارض جانبی را گزارش می دهند.
اکثر عوارض گزارش شده خطرناک نیستند و معمولاً گذرا بوده در نهایت فروکش می کنند.