افراد مبتللا به کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی چگونه فکر می کند؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: گفتاردرمانیافراد مبتللا به کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی چگونه فکر می کند؟
حسن 1 سال قبل

آیا نحوه عملکرد و تفکر افراد مبتلا به بیش فعالی و کمبود توجه و تمرکز با افراد دیگر متفاوت است؟

1 پاسخ
بهترین پاسخ

مبتلایان به ADHD در زمان حال زندگی می کنند و از گذشته سخت یاد می گیرند و یا تصوری از آینده ندارند تا عواقب عملکرد خود را ببینند.
“عمل کردن بدون فکر کردن” تعریف تکانشی بودن است و یکی از دلایلی است که افراد مبتلا به اختلال کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالی (ADHD) در یادگیری از طریق تجربه مشکل دارند