1 پاسخ

تاثیر مهد کودک بر گفتارکودک

در پاسخ به این سوال باید حداقل دو مورد را مد نظر قرار داد

۱- اینکه مهد کودک چه تاثیری می تواند بر شروع گفتار در کودکی که حرف نمی زند دارد؟

۲- تاثیر مهد کودک بر رشد و گسترش گفتار چیست؟

یعنی اینکه ما باید شروع به حرف زدن را با گسترش مهارت حرف زدن و گفتار کودک مد نظر قرار دهیم.

اگر کودکی در حدود سن ۱۸ ماهگی حداقل ۱۰ کلمه نگفت قطعا مشکلی وجود دارد و باید توسط گفتاردرمان ویزیت شود.

اگر مشکلی وجود داشته باشد قطعا مهد کودک هیچ تاثیری بر روند رشد گفتار کودک نخواهد داشت.

در چنین کودکانی توصیه می شود که تا بهبود و گسترش قابل قبول توانایی گفتاری زبانی و ارتباطی فرد از رفتن به مهد کودک اجتناب شود.

تاثیر منفی مهد کودک بر چنین کودکی بسیار زیاد است

از شکستهای مکرر کودک تا گوشه گیری و فرار از اجتماع تا ……. در چنین کودکانی مشاهده می شود

بنابراین مهد کودک هیچ تاثیری بر کودکی که زبان باز نکرده ندارد بلکه تاثیر منفی اش بیشتر است.

مرجع علمی و مطمئن تشخیص مشکلات و تاخیر گفتار و زبان تنها و تنها گفتاردرمان است و نه هیچ رشته و شغل دیگر

بنابراین پاسخ سوال اول اینگونه می شود که مهد کودک هیچ تاثیری بر شروع گفتار کودکی که حرف نمی زند و تاخیر دارد ندارد.

اما در پاسخ به سوال دوم باید بگوییم که

چون مهد کودک یک محیط اجتماعی متفاوتی است. و تبادل اجتماعی و ارتباط در آن بیشتر است

مطمئنا برای کودکی که مشکل گفتاری و تاخیر گفتاری ندارد می تواند تاثیر مثبت و خوبی داشته باشد.