1 پاسخ

تنهایی راه نرفتن کودک ۱۴ ماهه

کودکان از سن ۱۲ تا ۱۸ ماهگی به طور نرمال شروع به راه رفتن می کنند .

اگر شما نگران هستید به کاردرمانی مراجعه کنید تا ارزیابی دقیق انجام شود.

محمد زاده ارگو تراپیست و کاردرمانگر

کارشناس کاردرمانی

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز