حرف نزدن کودک نوزده ماهه

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: حرف زدن کودکانحرف نزدن کودک نوزده ماهه
1 پاسخ

حرف نزدن کودک نوزده ماهه

کودک ۱۹ ماهه باید شروع به گفتن ترکیبات دو کلمه ای نماید .

حتی اگر خوشبینانه نگاه کنیم میتوانیم بگوییم که الان باید تک کلمات بیشتری را می گفت.

حتما توصیه می کنم که یک گفتاردرمان ایشان را ویزیت نمایند.

قطعا توصیه هایی برای بهبود بیشتر مهارتهای گفتاری و زبانی ایشان به شما خواهند گفت.