1 پاسخ

سندرم داون و توانایی راه رفتن

با سلام و احترام،
کودک شما که مبتلا به سندرم داون است.

مشکل آناتومیکی در پاها ندارد و در واقع مشکل ارتوپدی ندارد.

ولی از لحاظ حرکتی تاخیر دارد که در این کودکان شایع می باشد.

شما می توانید با مراجعه به کلینیک کاردرمانی از خدمات این مرکز برای مراحل حرکتی کودک خود کسب اطلاعات کنید.

محمد زاده ارگو تراپیست و کاردرمانگر

کارشناس کاردرمانی

دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز