سکته مغزی

1 پاسخ

پاسخ به سوال عزیزمون در مورد سکته مغزی

معمولا بعد از سکته مغزی بر اساس اینکه کدام ناحیه از مغز صدمه دیده باشد

ما مشکلات متعددی را مشاهده می نمایم.

بعد از سکته مغزی مشکلات جویدن، بلع، شناخت، گفتار و زبان و … پیش می اید.

متخصص گفتاردرمانی با توجه به ارزیابی هایی که انجام میدهد مشکلات بیمار را شناسایی می نماید.

  سپس براساس آن یک برنامه درمانی طراحی می نماید.

توصیه می شود که حتما یک گفتاردرمان متبحر و باتجربه ایشان را ارزیابی نمایند.

سپس اقدامات لازم را شروع نمایند.

مداخلات درمانی هر چه زودتر شروع شود.

  حتی اگر در ۶ ماهه اول پس از سکته مداخله شروع شود بالاترین تاثیر را مشاهده خواهید نمود.