فرستادن کودک به مهد کودک۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۱۱:۱۱:۳۹ +۰۳:۳۰
صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: مهد کودکفرستادن کودک به مهد کودک
1 Answers
Best Answer

فرستادن کودک به مهد کودک

معمولا توصیه میشود که کودکان زیر ۳ و یا ۴ سال در حد امکان به مهد کودک فرستاده نشوند.

حرف زدن و داشتن کلام در مهد کودک سبب می شود که کودک شما در روابط اجتماعی داخل شود و با دیگران ارتباط برقرار نماید.

اگر کودک گفتار و زبان ندارد حضور او در محیطهایی مانند مهد کودک که کودکان باهم روابط دوستی و بازی دارند بیشتر سسب انزوا و به گوشه رفتن کودک خواهد بود.

بنابراین توصیه می شود که ابتدا مهارتهای گفتار و زبان کودک شما تقویت شود.

  اگر مشکلی در گفتار و زبان وجود دارد ابتدا برطرف شود و سپس به مهد کودک برود.

کودکانیکه تعداد قابل توجهی کلمه و جمله دارند ولی در جمله بندی مشکل دارند مهد کودک میتواند به او کمک کند.

به طور خلاصه می توان گفت که مهد کودک بر کودکی که هنوز زبان باز نکرده نمی تواند تاثیر مثبتی بر گفتارش داشته باشد.