چرا نوبت‌گيري در ايجاد ارتباط مهم است؟

صفحه ی اصلی سوالاتدسته بندی: گفتاردرمانیچرا نوبت‌گيري در ايجاد ارتباط مهم است؟
احد 9 ماه قبل

نوبت گیری چی هست؟آیا برای گفتار و گفتگوی انسانها باهم به نوبت گیری احتیاج هست؟
 

1 پاسخ

ارتباط شامل، گوش كردن، صبر كردن و نوبت‌گيری است.
دو نفر وقتي در حال مكالمه هستند براي حرف زدن، ژست گرفتن و برقراری تماس چشمی نوبت‌گيری مي‌كنند.
اگر دو نفر بطور همزمان حرف بزنند، ارتباط قطع می‌شود. نوبت‌گيری خيلی زودتر و حتي قبل از اينكه كودك قادر به حرف زدن باشد ياد گرفته می‌شود.
والدين به صداهايی كه بچه‌شان توليد می‌كند پاسخ می‌دهند و بچه نيز دوباره صداها را تكرار می‌كند و اين شبيه مكالمه‌اي مي‌شود
 ميان دو نفر كه به هم گوش مي‌دهند و به نوبه خود حرف مي‌زنند.
از همان ابتدا بايد كودك به يادگيری قوانين محاوره بخصوص نوبت‌گيری تشويق شود.