پرسشهای مطرح شده از طرف شما و پاسخهای متخصصین مرکز جامع گفتاردرمانی تبریز

شما هم برای طرح سوال خود کلیک نمایید

فیلتر:همهبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ
حل شدهع.پ پرسیده شد 1 سال پیش
449 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمامان پریسا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
843 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
823 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسونیا پرسیده شد 2 سال پیش
753 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهعلی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
721 بازدید1 پاسخ3 رای
حل شدهپینار پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
638 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • 
655 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهسارا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
689 بازدید1 پاسخ2 رای
حل شدهسارینا پرسیده شد 2 سال پیش • ,
706 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهدنیز پرسیده شد 2 سال پیش • ,
684 بازدید1 پاسخ0 رای
حل شدهاحمدی پرسیده شد 2 سال پیش • ,
713 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهمحمد پرسیده شد 2 سال پیش • ,
681 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهآتیلا پرسیده شد 2 سال پیش
659 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهالیسا پرسیده شد 2 سال پیش • , ,
674 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهپسرم پرسیده شد 2 سال پیش • ,
734 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهاحمد پرسیده شد 2 سال پیش
676 بازدید1 پاسخ1 رای
حل شدهشادی پرسیده شد 2 سال پیش • 
720 بازدید1 پاسخ1 رای