درباره دکتر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی

کارشناس گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، کارشناس ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، دکترای گفتاردرمانی از دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه فرهنگیان تبریز، عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

شهریور ۱۳۹۷

مرداد ۱۳۹۷

تاثیر لوزه ها و برداشتن آنها بر روی گفتار

۱۳۹۷-۶-۲۰ ۱۰:۳۰:۴۷ +۰۴:۳۰مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۷|نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای حرکتی

۱۳۹۷-۸-۲۰ ۰۸:۴۲:۲۰ +۰۳:۳۰مرداد ۲۰ام, ۱۳۹۷|نوشته های فوری|

اجرای دستورات کلامی و اشاره ای همراه با اجرای [...]

مهارتهای پیش کلامی و مهارتهای لازم برای شروع گفتار

۱۳۹۷-۵-۱۸ ۰۹:۰۲:۵۷ +۰۴:۳۰مرداد ۱۸ام, ۱۳۹۷|نوشته های فوری|

مهارتهای پیش کلامی یا مهارتهای لازم برای شروع گفتار [...]

سازماندهی بینایی حرکتی

۱۳۹۷-۸-۲۰ ۰۸:۴۲:۱۲ +۰۳:۳۰مرداد ۱۷ام, ۱۳۹۷|مهارتهای ارتباطی, نوشته های فوری|

سازماندهی بینایی حرکتی سازماندهی بینایی حرکتی یکی از مهارتهایی [...]

حافظه شنیداری و تقلید کودک

۱۳۹۷-۸-۲۰ ۰۸:۴۱:۴۵ +۰۳:۳۰مرداد ۱۶ام, ۱۳۹۷|مهارتهای ارتباطی, مهارتهای پیش کلامی, نوشته های فوری|

حافظه شنیداری و تقلید کودک یکی از تواناییهایی که [...]

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)

۱۳۹۷-۵-۱۵ ۰۸:۵۸:۰۰ +۰۴:۳۰مرداد ۱۵ام, ۱۳۹۷|نوشته های فوری|

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی) ارزیابی شناختی مونترال [...]

آگاه شدن از صداها

۱۳۹۷-۸-۱۹ ۰۹:۰۴:۳۱ +۰۳:۳۰مرداد ۱۴ام, ۱۳۹۷|مهارتهای ارتباطی, مهارتهای پیش کلامی, نوشته های فوری|

آگاه شدن از صداها دکتر [...]

نمایش مطالب بیشتر