فوریه 2019

دسامبر 2018

نوامبر 2018

تقویت گفتار و زبان کودکان ۲ تا ۴ ساله

2019-12-16T11:27:22+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تقویت گفتار و زبان کودکان ۲ تا ۴ ساله2019-12-16T11:27:22+03:30

تقویت گفتار و زبان کودکان

2019-12-16T11:28:12+03:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تقویت گفتار و زبان کودکان2019-12-16T11:28:12+03:30

اکتبر 2018

سپتامبر 2018

آگوست 2018

سازماندهی بینایی حرکتی

2019-12-16T10:09:49+03:30

سازماندهی بینایی حرکتی سازماندهی بینایی حرکتی یکی از مهارتهایی [...]

سازماندهی بینایی حرکتی2019-12-16T10:09:49+03:30

حافظه شنیداری و تقلید کودک

2019-12-16T10:11:04+03:30

حافظه شنیداری و تقلید کودک یکی از تواناییهایی که [...]

حافظه شنیداری و تقلید کودک2019-12-16T10:11:04+03:30

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)

2019-12-27T22:41:00+03:30

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی) ارزیابی شناختی مونترال [...]

ارزیابی شناختی مونترال بی (موکا بی)2019-12-27T22:41:00+03:30
بارگذاری مطالب بیشتر