بهمن ۱۳۹۷

تواناییهای کودکان و نوزادان در ۲۲ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۱۸ ۰۹:۲۷:۱۴ +۰۳:۳۰بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان و نوزادان در 22 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودکان و نوزادان در ۲۰ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۲۳ ۱۰:۵۹:۱۳ +۰۳:۳۰بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان و نوزادان در ۲۰ ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

توانایی کودکان در ۱۸ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۱۸:۳۲ +۰۳:۳۰بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان در 18 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۲۱:۳۷ +۰۳:۳۰بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودک در 16 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

بهمن ۱۳۹۷

تواناییهای کودکان ۱۴ ماهه

۱۳۹۷-۱۱-۱۵ ۰۸:۳۱:۲۵ +۰۳:۳۰بهمن ۱۰ام, ۱۳۹۷|توانایی کودک 14 ماهه, توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

تواناییهای کودکان ۱۴ ماهه تواناییهای کودکان ۱۴ ماهه دارای [...]

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای ارتباط، حرکات درشت و ظریف، حل مسئله و شخصی و اجتماعی

۱۳۹۷-۱۱-۸ ۰۹:۳۷:۰۴ +۰۳:۳۰بهمن ۸ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

تواناییهای کودکان ۱۲ ماهه در مهارتهای ارتباط، حرکات [...]

تواناییهای شناختی، اجتماعی، ارتباطی و حرکتی کودکان ۱۰ ماهه

۱۳۹۷-۱۱-۸ ۱۰:۱۳:۴۲ +۰۳:۳۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

تواناییهای شناختی، اجتماعی، ارتباطی و حرکتی کودکان ۱۰ [...]

تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه

۱۳۹۷-۱۱-۴ ۰۶:۴۱:۳۲ +۰۳:۳۰دی ۲۹ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

تواناییهای شناختی و حرکتی کودکان ۸ ماهه تواناییهای [...]

تواناییهای کودکان ۶ ماهه

۱۳۹۷-۱۰-۲۹ ۱۰:۰۷:۳۲ +۰۳:۳۰دی ۲۷ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

تواناییهای کودکان ۶ ماهه در این مقاله میخواهم [...]

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۶ ۱۴:۳۲:۵۸ +۰۳:۳۰دی ۲۳ام, ۱۳۹۷|توانایی کودکان, کاردرمانی, گفتاردرمانی|

توانایی کودکان تا ۴ ماهگی توانایی کودکان تا [...]

نمایش مطالب بیشتر