آگوست 2018

می 2018

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه عمل میکند؟

2019-12-27T22:40:23+03:30

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم یکی

راهنمایی فیزیکی کودکان اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه عمل میکند؟2019-12-27T22:40:23+03:30

آوریل 2018

فوریه 2018

حافظه

2019-12-15T23:57:27+03:30

حافظه پژوهشگران کشف کرده اند که حافظه دست کم در سه مرحله تشکیل میشود : حافظه ی حسی، حافظه ی کوتاه مدت، حافظه ی بلند مدت *نوع حسی اطلاعات را به طور گذرا نگه میدارد. *نوع کوتاه مدت اطلاعات را تا زمانی نگه میدارد که مورد استفاده قرار دهد * نوع بلند مدت اطلاعات را برای همیشه نگه میدارد حافظه حسی اطلاعات محیط بیرون را در شکل حسی اولیه اش فقط برای یک لحظه نگه می دارد.

حافظه2019-12-15T23:57:27+03:30

ژانویه 2018

بارگذاری مطالب بیشتر