ژانویه 2018

توانبخشی شناختی چیست؟ چه کارها و اقداماتی را می شود انجام داد؟

2020-07-28T12:10:33+04:30

توانبخشی شناختی چیست؟ توانبخشی شناختی به طیف گسترده ای از

توانبخشی شناختی چیست؟ چه کارها و اقداماتی را می شود انجام داد؟2020-07-28T12:10:33+04:30

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟

2020-08-24T10:26:41+04:30

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی یکی از

اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی چیست و چگونه شناخته میشود؟2020-08-24T10:26:41+04:30

دسامبر 2017

مطالعات ذهن خوانی چه نتایجی را درکودکان سالم و مبتلا به اتیسم نشان می دهد؟

2020-06-06T12:03:26+04:30

مطالعات ذهن خوانی خلاصه ی نتایج  مطالعات ذهن خوانی کودکان 

مطالعات ذهن خوانی چه نتایجی را درکودکان سالم و مبتلا به اتیسم نشان می دهد؟2020-06-06T12:03:26+04:30

مغز زنان و مغز مردان متفاوت است؟ تفاوتهای آنها کدام است؟

2020-06-14T10:07:59+04:30

آیا مغز زنان و مردان متفاوت است؟ تفاوتهای آنها کدام

مغز زنان و مغز مردان متفاوت است؟ تفاوتهای آنها کدام است؟2020-06-14T10:07:59+04:30

اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه تعریف و طبقه بندی میشود؟

2020-06-22T08:14:26+04:30

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم

اتیسم / اوتیسم چیست؟ و چگونه تعریف و طبقه بندی میشود؟2020-06-22T08:14:26+04:30
بارگذاری مطالب بیشتر