اسفند ۱۳۹۷

تواناییهای کودکان در ۴۲ ماهگی یا ۳ و نیم سالگی

۱۳۹۷-۱۲-۱۴ ۱۴:۵۴:۵۷ +۰۳:۳۰اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان در 42 ماهگی یا 3 و نیم سالگی, روانشناسی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

اسفند ۱۳۹۷

آپراکسی گفتار دوران کودکی (CAS)

۱۳۹۷-۱۲-۵ ۱۰:۲۸:۴۲ +۰۳:۳۰اسفند ۱ام, ۱۳۹۷|آپراکسی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودکان در ۳۰ ماهگی

۱۳۹۷-۱۲-۱ ۰۹:۴۹:۳۹ +۰۳:۳۰اسفند ۱ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان در 30 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

توانایی های کودک ۲۷ ماهه

۱۳۹۷-۱۲-۱ ۱۰:۱۸:۳۷ +۰۳:۳۰بهمن ۲۸ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودک 27 ماهه, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودکان در ۲۴ ماهگی

۱۳۹۷-۱۲-۱ ۱۰:۲۳:۱۸ +۰۳:۳۰بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان در 24 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

تواناییهای کودکان و نوزادان در ۲۲ ماهگی

۱۳۹۷-۱۱-۱۸ ۰۹:۲۷:۱۴ +۰۳:۳۰بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۷|تواناییهای کودکان و نوزادان در 22 ماهگی, کاردرمانی, گفتاردرمانی, نوشته های فوری|

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم [...]

نمایش مطالب بیشتر