می 2020

تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی بررشد کودک، گفتار و زبان موثر است؟

آیا تلویزیون بر رشد کلامی و گفتاری کودک موثر است؟

فلج مغزی چیست؟ علت و نشانه های آن کدام است؟ چگونه درمان می شود؟

متخصص گفتاردرمانی، کاردرمانی، مغز و اعصاب، روانپزشک از جمله متخصصانی هستند که به کودکان فلج مغزی یا سی پی CP کمک می کنند.

آوریل 2020

مارس 2020

بارگذاری مطالب بیشتر