اتیسم / اوتیسم

اتیسم / اوتیسم جز اختلالات نافذ رشد است.

به اتیسم / اوتیسم اختلالات طیف اتیسم نیز گفته  می شود.

گفتاردرمانی، کاردرمانی، نوروفیدبک، روانشناسی، آموزش برای بهبود عملکرد این کودکان بسیار مفید و موثر است.

مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام یکی از مراکز پیشرو بخش خصوصی در ارایه خدمات بیه این عزیزان است.

افراد مبتلا به اختلالات نافذ رشد در مهارتهای اجتماعی، ارتباطی و حرکات دارای مشکل هستند.

مارس 2020

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

2020-03-29T13:15:36+04:30

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟ ارزیابی [...]

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟2020-03-29T13:15:36+04:30

فوریه 2020

ژانویه 2020

دسامبر 2019

اکولیلیا یا اکولالیا چیست و روشهای درمان و کاهش آن چیست؟

2020-02-29T16:22:00+03:30

اکولیلیا اکولیلیا یا اکولالیا  تکرار برخی از کلمات یا [...]

اکولیلیا یا اکولالیا چیست و روشهای درمان و کاهش آن چیست؟2020-02-29T16:22:00+03:30

سپتامبر 2018

می 2018

آوریل 2018

فوریه 2018

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو

2019-12-15T23:52:45+03:30

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو برای عملکرد [...]

یکپارچگی حسی سیستم پروپریوسپتیو2019-12-15T23:52:45+03:30

دسامبر 2017

منشا رشدی تئوری ذهن چیست؟ و در انسانهای فاقد مشکل چگونه رشد می کند؟

2019-12-25T17:19:26+03:30

تئوری ذهن یکی از تئوریهای مطرح در اتیسم، تئوری ذهن است. فرد باید بتواند تفاوتهای ذهنی افراد را متوجه شود.این تئوری منشا رشدی دارد. حال میخواهیم در مورد منشا رشدی تئوری ذهن بحث کنیم. برای بحث در مورد منشا رشدی تئوری ذهن باید ابتدا در مورد رشد تواناییها بحث کنیم.

منشا رشدی تئوری ذهن چیست؟ و در انسانهای فاقد مشکل چگونه رشد می کند؟2019-12-25T17:19:26+03:30